Han lämnar ett medborgarförslag om p-däcket till Mjölby kommun. Det går nu vidare till tekniska nämnden för beslut.

– Bygg ett enkelt parkeringsdäck över den befintliga parkeringen i korsningen mellan Skänningevägen, Prästgårdsliden och Kanikegatan, föreslår han. Den borde kunna bli i nivå med Skänningevägen och kanske rentav få en infart därifrån.

Åke Sternegård kan berätta att både parkeringen närmast Skänningevägen och andra parkeringsplatser längs med Kanikegatan ofta är helt överfyllda. Det beror till stor del på områdets utveckling.

Artikelbild

– Det blev färre p-platser i centrum när Coop byggdes, förklarar han. Flera nya hus i kvarteret Hövitsmannen har skapat behov av parkeringar här. ABF har flyttat hit och Ostkupan har verksamhet, båda lockar besökare.

Åke Sternegård är själv aktiv i Pingstkyrkan. Den byggdes ut 1988-89 och då anlades nya parkeringsplatser i samarbete med polisen och skattemyndigheten.

– De är mest här på dagtid och vi mest på helgerna, så det har fungerat bra. Men nu räcker det inte, och än svårare lär det bli.

Nu bygger nämligen också Bostadsbolaget i närheten, 50 nya lägenheter i ett sexvåningshus på gamla Bebbes-tomten betyder nya behov av parkeringsplatser och den här ytan ligger bra till.

Men problemen finns redan i dag.

– Så snart vi har någon sammankomst i Pingstkyrkan på vardagarna så blir det problem, säger han. Förra veckan, exempelvis, hade vi begravningskaffe med 400 personer. Det var flera som fick parkeringsböter.