På kommunen har nu en grupp tillsatts för att sätta ihop ett program för jubileet 2020. Avsikten är att det ska pågå hela året tills det blir 2021 – och nästa jubileum tar vid, när Mjölby kommun fyller 50 år.

– Vi räknar med att börja fira redan på nyårsafton, precis som det gjordes nyårsnatten 1919, säger Eva Rådander, marknadschef på Mjölby kommun.

Kommunen för nu en dialog med föreningar och näringsliv om hur man ska fira. Redan finns massor av idéer, enligt Eva Rådander som ändå bjuder in Mjölbyborna.

Artikelbild

| Lasse Fredriksson råddar med Mjölbys 100-årsjubileum nästa år: "Mjölby är en ung stad som fortfarande är formbar", menar han.

– Alla ska vara med. Vi ska inte sitta här och bestämma. I det här läget är allt möjligt, sedan får vi tratta ner det till ett slutligt program. Men jag tänker mig att det handlar om vad som hänt i staden under 100 år, och vad som händer nästa 100 år, säger hon.

Konsulten och eventfixaren Lasse Fredriksson har engagerats och landsbygdssamordnaren Annelie Ahlström är med i gruppen.

– Vi har ännu inte kommit så långt i planeringen, det är fortfarande en inventering. Jag har haft en rad samtal med föreningar, näringsliv och kyrkan, säger Lasse Fredriksson och blir eld och lågor när han får se fotokopior från ÖC den 2 januari 1920.

Han menar att det är viktigt att även boende i övriga delarna i kommunen känner sig delaktiga i firandet – även om det är Mjölby stad som fyller 100.

Artikelbild

| Mjölbys 100-årsjubileum ska pågå under hela 2020.

– Det händer redan så mycket i Mjölby, mitt jobb är inte att ordna saker utan att försöka få till en hundraårsstämpel på en rad arrangemang under 2020. Det bästa är om initiativen kommer underifrån, menar han.