I augusti i år fick miljökontoret i Mjölby kommun in ett klagomål från boende intill Mantorp Park. Den klagande beskriver hur familjen sett fram emot en bullerfri helg, efter att motorbanan flera helger haft arrangemang som bullrat högt. Dock arrangerade Mantorp Park under den aktuella helgen evenemanget "Mellansvenska långloppscupen", och den bullrade enligt klagomålet mycket mer än vad motorparken hade tillstånd för.

Efter klagomålet begärde miljökontoret dokumentation från den utrustning vid motorbanan som mäter decibel under arrangemang. Enligt myndigheten visar underlaget att arrangemanget tillhör de mer högbullrande som anordnas på motorbanan. Mantorp Park har tillstånd för ett visst antal högbullrande arrangemang per år. Medan miljökontoret nu hävdar att långloppscupen ska räknas dit, hävdar företrädare för Mantorp Park att ljudnivåerna inte har överskridits enligt det tillstånd som motorbanan sedan 1990-talet har.

Mantorp Park har klagat på miljökontorets beslut till länsstyrelsen, som nu ska avgöra om långloppscupen lät mer än tillståndet medger.