– Det tuffar på, säger Rikard Norman från Fastighetsägarna.

Han, tillsammans med Dan Ljungvall och Carina Jönsson från föreningen Mjölby City i Samverkan, har precis haft ett möte med några av föreningens medlemmar – representanter från handel, fastighetsägare, kommun och övrigt näringsliv.

Det som presenterades på mötet var ekonomiska siffror från föregående år. I siffrorna, som tagits fram av Fastighetsägarna och WSP, visas omsättningen inom det som definieras som Mjölby centrum. Det som framgår är att Coop extras nedläggning i februari 2017 märks tydligt. Jämfört med 2016 gick omsättningen ner med 5,1 procent under 2017 – en dramatisk minskning i Mjölbymått mätt där omsättningen de senaste åren legat på ungefär samma nivå. Minskningen är ett undantag i en uppåtgående trend och omsättningen för 2017 ligger fortfarande högre, trots tappet, än de fyra första av de sex mätningar som har gjorts.

Artikelbild

| Rikard Norman, Dan Ljungvall och Carina Jönsson tror att centrum kommer att må ännu bättre efter att fler flyttar in i husen som byggs centralt.

– När en butik av Coops storlek lägger ner så märks det mycket tydligare i en mindre stad som Mjölby. I större orter hade det knappt registrerats, säger Dan Ljungvall.

Läs mer: Stig ledsen över att Coop Extra stängs.

Det finns alltså mycket att glädjas över när det kommer till näringslivet i centrum. Några av förklaringarna som Norman, Ljungvall och Jönsson lyfter fram är den starka sammanhållningen aktörer emellan.

– Det finns en vi-känsla som vi har arbetat med länge. Här ser man inte varandra som konkurrenter utan här hjälps vi åt. Våra medlemmar som driver verksamheter i centrum är otroligt duktiga. Jag får ofta höra från exempelvis Linköping och Motala där de frågar hur vi bär oss åt i Mjölby, säger Carina Jönsson.

Artikelbild

| Än finns det luckor att fylla i Galleria Kvarnen.

En vanlig faktor vid butiksnedläggningar brukar vara konkurrens från den växande e-handeln. Men det är något som Mjölbys butiksägare tycks vara bättre att stävja än på andra håll.

– Det kan vara så att de slår hårdare mot större stadskärnor. I mindre städer är man mer van vid att behöva kämpa och klarar av förändringar bättre, säger Rikard Norman.

Den kanske viktigaste pusselbiten för ett levande Mjölby centrum är Galleria Kvarnen, som numera ägs av kommunens fastighetsbolag Fami. Det tror trion är en bra lösning för stunden.

– Det är otroligt ovanligt att kommuner gör sådant, men det är bra. Man kan likna det vid ett djurhem för illa behandlade hundar – det är inte meningen att hundarna ska vara där för evigt utan man tar hand om dem, fixar i ordning och sen skickar dem vidare till någon som kan ta hand om dem, säger Rikard Norman.

Läs mer: Brett ja till köp av Gallerian.