Räddningstjänsten var snabbt på plats och kunde konstatera att det var en rishög som åter blossat upp.

– Någon har eldat lite ris och grejer under dagen och det hade tagit sig igen, säger brandmästare Patrik Palmqvist.

Trots närheten till däckfirman bedömde Patrik Palmqvist spridningsrisken som obefintlig och branden gick lätt att släcka.

– Det är bättre att släcka innan mörkrets inbrott brukar vi råda till. Nu blev det en lite onödig utryckning.