På askgravplatserna i sydvästra delen har så gott som alla bronsdekorationer försvunnit.

– Platsen ligger lite avskild, det är lätt att parkera utanför och man har rätt god överblick, säger Tommy Gustafsson när han spekulerar om varför detta område på kyrkogården är värst drabbat.

Han är arbetsledare för kyrkogårdarna i Skänninge- och Mantorpsdelen av Folkungabygdens pastorat.

Artikelbild

| Bronsfigurer. Dessa fåglar på en urngravplats har tjuvarna missat eller låtit står kvar.

Det har som tidigare rapporterats varit oroligt och stökigt i Skänninge i sommar. Nedslående nog har inte ens kyrkogården fått vara i fred.

Det började i våras med småstölder, skadegörelse och någon brand.

– Det som hände kändes mycket som pojkstreck och vi tog inte så jätteallvarligt på det, berättar Tommy Gustafsson.

Med början i maj förvärrades dock situationen genom att det upptäcktes en första stöld av en bronsdekoration.

Artikelbild

| Bekymrad. Tommy Gustafsson vid området med askgravplatser. Här har det upptäckts stölder i flera månader nu.

Sju personer har hört av sig till kyrkogårdspersonalen och sagt att deras bronsfigur, föreställande fågel eller ängel, försvunnit från en anhörigs grav.

– Folk tar det väldigt hårt och ser det som gravskändning. Många tar det dessutom personligt och jag försöker säga till dem att det ska de inte göra för de är inte ensamma om att ha blivit bestulna.

Tommy Gustafssons familj är själv drabbad. Tommy visar sin fars gravsten, Sven Svenssons, och det stift som finns kvar och som en bronsfågel var förankrad i.

Ungdomar har fått skulden för mycket av stöket i Skänninge.

Även om Tommy Gustafsson inbillar sig att det kan vara yngre personer som är skyldiga till en del sabb på kyrkogården, som klotter på en yttervägg på kapellet, så vill han absolut inte rikta misstankar mot ungdomar för bronsstölderna.

– Figurer gjorda av porslin, gips eller plast rörs ju inte utan det är bronset man är ute efter och som säkert sedan säljs. Jag har talat med en del Skänningeungdomar. Mitt intryck är att det bland dem finns en vördnad för gravarna och de döda och jag har heller inte trott något annat.

Tommy Gustafsson har sagt till de drabbade att de ska polisanmäla stölderna och ta kontakt med sina försäkringsbolag.

Flera polisanmälningar är gjorda, så sent som på torsdagen berättade Motalapolisen för oss om att de i veckan fått in en anmälan från en gravrättsinnehavare.

– Jag tror att det finns ett mörkertal, att alla stölder inte är upptäckta. Jag vill uppmana alla att ta en titt på sina gravar samt att vara observanta när de rör sig i området, säger Tommy Gustafsson.