Det var också just Liberalernas skolsatsningar som framför allt skilde Liberalernas förslag till budget från den som den dåvarande majoriteten S+C+KD+MP lade i somras.

Nu har de fem partierna jämkat samman sina båda förslag till ett gemensamt, som var uppe till beslut på tisdagens fullmäktigesammanträde. Där gjordes även val av ledamöter och till poster i nämnderna. De nya nämndledamöterna tillträder 1 januari.

– Vi ville satsa 12 miljoner på skolan, vi fick igenom 5,5 av dem, säger en nöjd Curt Karlsson (L).

Artikelbild

| Curt Karlsson, gruppledare för Liberalerna som nu ingår i den styrande majoriteten i Mjölby.

Han menar att man till och med kan räkna in 10 miljoner kronor eftersom det i det tidigare budgetförslaget fanns besparingskrav på nämnderna inklusive utbildningsnämnden.

Satsningen handlar bland annat om att höja personaltätheten i skola och förskola. Det övergripande målet är att höja kunskapsnivån.

Grundskolan får 3 miljoner extra, förskolan 2 miljoner och en halv miljon extra satsas för att stärka arbetet mot psykisk ohälsa bland skolelever.

I Cecilia Burenbys presentation av fempartibudgeten framhöll hon snarare det förbättrade ekonomiska läget, och en bättre intäktsprognos, som bakgrunden till att man kunde göra satsningar i skolan.

Artikelbild

| Den nya fempartikoalitionen "Handslag för Mjölby" med Birger Hagström (KD), Birgitta Gunnarsson (V), Curt Karlsson (L), Cecilia Burenby (S) och Christoffer Sjögren (MP).

Ytterligare en sak som skilde de båda budgetförslagen var effektiviseringsmålen, där Liberalerna ville tillämpa en striktare tolkning av de mål som kommunen tidigare beslutat om.

– Det är bra att de andra partierna i majoriteten nu är med på att börja rulla igång kraven på effektivisering, som vi ser som nödvändiga, säger Curt Karlsson.

Han tycker att det varit en bra kompromissvilja i fempartigruppen som kallar sig ”Handslag för Mjölby”. Samarbetet har underlättats av att intäktsprognoserna för 2019 visat på en bättre utveckling så att man kan redovisa ett budgeterat resultat på 26 miljoner nästa år. Även 2020 är prognosen ett rejält plusresultat medan 2021 ser betydligt värre ut.

Moderaternas nya gruppledare och från och med januari oppositionsråd, Lars-Åke Pettersson, gjorde sin egentliga debut i fullmäktigesalens talarstol på tisdagen. Han blev den som vidhöll kraven på effektivisering och krav på att nämnderna håller sina ramar.

– Visst kan det vara svårt för lagstadgade verksamheter att hålla budget men om man hela tiden överskrider ramarna finns det ett strukturellt problem, menade han i ett långt anförande där han presenterade Moderaternas budgetförslag.

Att Curt Karlsson även i styrande majoritet kan bli bitsk visade han efter att nuvarande ordföranden i utbildningsnämnden, Jennifer Myrén (S), gjort ett inpass om att Liberalerna (som nu övertar ordförandeskapet) kommer till ett väl dukat bord.

– Vi har flera gånger fått veta vad ni gjort, men de åtgärderna har inte lett till något resultat, replikerade Curt Karlsson och fick genast svar på tal:

– När Liberalerna blir lite mer insatta i utbildningsnämndens arbete förstår ni att förändring av skolresultat tar tid. Vi ser en tydlig trend att det vi gjort haft effekt, sa Jennifer Myrén.

Vänstern fick inte igenom ett tillägg i budgeten om satsningar på gratis kollektivtrafik för elever och pensionärer, eller för fler ungdomsjobb och ungdomslotsar.

Mats Allard (M) ville ha en ambitionshöjning när det gäller kommunens mål inför nästa näringslivsrankning, men röstades ner med motiveringen att det i så fall ska beslutas senare.