– Det enda jag kommer att säga i det här ärendet är att det är en arbetsmiljöfråga. Vi har haft samtal med de fackliga organisationerna i går för att få rätsida på vad som är problemet, säger Pirjo Ohvo.

Hur länge har du haft kännedom om de här problemen?

– Hela verksamheten har funnits i vår organisation sedan 2017. Jag har följt den löpande och fått information sedan vi fick en ny chef på plats sedan ett år tillbaka.

Artikelbild

| Pirjo Ohvo, chef för socialförvaltningen i Mjölby.

Flera anställda har lämnat in enskilda anmälningar till Arbetsmiljöverket om situationen på socialförvaltningen. Vad tänker du om det?

– Det vet jag ingenting om. Det var ny kunskap för mig.

Kan du säga något om vad som gjort att ni hamnat i det här läget?

– Nej, det vill jag inte uttala mig om. Vi har problem på den här enheten av olika skäl.

Petra Malm, förtroendevald för fackförbundet Vision, säger att medlemmar hon talat med lyfter två faktorer som skäl till arbetsmiljöbrister:

– Problemet är ledningen och otydligheten. Och arbetsbördan, det finns ingen tid för återhämtning för personalen.

Fackliga företrädare och arbetsgivaren har nu haft ett inledande möte för att diskutera åtgärder. Förvaltningschef Pirjo Ohvo uppger att det inte finns någon konflikt mellan fackliga organisationer och arbetsgivaren.

Vad tror du om möjligheterna att få rätsida på arbetsmiljöproblemen?

– Det är klart att vi får rätsida på det. Det är en mindre organisation där samspelet inte fungerar. Men det krävs att alla inblandade hjälps åt.