Varje person förbrukar i snitt 160 liter dricksvatten per dag till bland annat dryck, disk och toalett. Men bristen på regn under 2018 och våren 2019 har gett ovanligt låga grundvattennivåer, och därför varnar kommunen för onödig vattenanvändning.

– Om folk använder för mycket vatten så att det inte räcker till alla, då måste vi inleda förbud mot till exempel bevattning. Just nu uppmanar vi till återhållsamhet och använda vårt värdefulla dricksvatten på ett klokt sätt, säger VA/avfallschef Lars Edenhofer.

Han beskriver att vattenförbrukningen är värst dagtid, särskilt "till morgonkaffet" och när "folk kommer hem från jobbet".

Artikelbild

| – Säger kommunen att man inte ska bevattna, så kan ju inte kommunen själva ha vattenspridare på fotbollsplaner under dagen och fontäner igång. Hur skulle det se ut?, säger

– Spär man då på med att fylla pool eller vattna så finns risk att vattnet inte räcker till alla. Men det handlar inte om att källan är tom, utan om att vattenledningarna inte klarar att få fram tillräckligt till dem som bor längst ut, säger han och tipsar dem med rabatt eller trädgårdsland att samla upp vatten i tunnor.

– Det är dessutom ett klart bättre vatten att vattna med än dricksvattnet eftersom det är ett mjukare vatten med lägre ph-värde. Vattna nattetid om du absolut måste, att vattna på dagen gör ändå ingen nytta då det dunstar bort.

Som symbol för vikten av att spara vatten har kommunen stängt av fontänen utanför kommunhuset och den vid infarten via Smålandsvägen.

– Alla droppar räknas när det blir kris och då ska vi inte slösa. Säger kommunen att man inte ska bevattna, så kan ju inte kommunen själva ha vattenspridare på fotbollsplaner under dagen och fontäner igång. Hur skulle det se ut?