Parterna har haft lokala förhandlingar som påbörjades våren 2017 men som slutat i oenighet. Lärarförbundet har därför vänt sig till Mjölby kommuns centrala företrädare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Lärarförbundet vill ha en central tvisteförhandling och vill att den medlem det gäller ska få ekonomiskt skadestånd. I de lokala förhandlingarna har Mjölby kommun framfört att fackförbundet inte tillräckligt har preciserat vad brottet mot kollektivavtalet skulle bestå av. Lärarförbundet har hävdat att varje anställd, genom sitt anställningsavtal, har en rättighet att inte bli kränkt men att den berörda läraren ändå har blivit det av arbetsgivarens agerande.

Tvisten tog sin början våren 2017 då rektor på den skola där Lärarförbundets medlem arbetar skickade ut ett material via mejl till hela kollegiet med uppgifter som alla inte borde ha fått ta del av.

I ett förhandlingsprotokoll från november 2017 framhåller Mjölby kommun att arbetsgivaren gjort en utredning om kränkande särbehandling, vid sidan av tvisten. Lärarförbundet har ansett att det skett ett brott mot kollektivavtalet.

SKL uppmanar nu Mjölby kommun att lämna in all dokumentation i fallet.