"Anstalten förtjänar kritik för den bristfälliga motiveringen av det aktuella beslutet" skriver justitieombudsman Elisabeth Rynning.

– Vid ett larm händer saker väldigt snabbt. Vi måste säkerställa ordningen, säger Rolf Rydell, tillförordnad chef för Skänningeanstalten.

Det var i november som överfallslarmet började tjuta på en av anstaltens avdelningar. Enligt anmälan som en av de intagna gjort till JO, tryckte någon på larmknappen i protest. De intagna ansåg att personal ignorerade en sjuk intern som klagade över hög feber.

I sitt yttrande till JO bekräftar anstalten att intagna kommenderades in på sina rum som låstes. "Det bedömdes finnas skäl att anta att larmanordningen hade missbrukats" skriver ledningen.

I hotfulla situationer har personal rätt, enligt fängelselagen, att låsa in de intagna på kollektiv grund eller av enskilda skäl. Men beslutet måste dokumenteras och en tydlig anledning anges. I ärendet framgår inte på vilket sätt den inlåsta internen misskött sig eller kunde försvåra utredningen. Skänningeanstalten fick hösten 2017 kritik för samma brister.

"Jag förutsätter att kriminalvården vidtar nödvändiga åtgärder för att undvika att något liknande inträffar igen" skriver justitieombudsmannen.

Rolf Rydell säger att anstalten strävar mot rättssäker dokumentation, men att det ibland kan vara svårt att hinna göra rätt.

– När ett överfallslarm går har vi inget facit. Vi måste säkerställa att det inte förekommit hot eller våld mot någon klient, säger Rolf Rydell.