Det var i september förra året som det skulle hållas ett så kallat inskrivningssamtal med fången. Han uttryckte då sitt missnöjde med anstaltsplaceringen och ett föreslaget behandlingsprogram. Under större delen av samtalet uppträdde fången nonchalant och svarade inte på tilltal. Hans beteende ändrades dock. Han spärrade upp ögonen och utbrast att han "skulle komma ut". Uttalandet uppfattades som ett förtäckt hot och fången tilldelades en varning.

Beslutet överklagade till Förvaltningsrätten i Linköping. Fången tillbakavisade uppgiften om att han skulle ha varit hotfull. Förvaltningsrätten delar dock Kriminalvårdens bedömning och avslår mannens överklagande.