Före detta rektorn Lars Engström skrev i vintras ett förslag om att behålla de asylsökande i kommunens vård när de fyllt 18 eller fått sin ålder uppskriven och därmed inte längre är barn. Medborgarförslaget kom samtidigt som regeringen ville att vissa ensamkommande ungdomar skulle få en andra chans till tillfälligt uppehållstillstånd – vilket riksdagen nu sagt ja till.

Omsorgs- och socialnämnden har lutat sig mot regelverket i sina beslut att 18-åriga asylsökande är Migrationsverkets ansvar. Den förordade ett nej till förslaget på samma grunder. Att det finns möjlighet för kommunen att göra annorlunda och få ersättning från staten avfärdades med hänvisning till att kommunen inte får täckning för sina kostnader.

Att medborgarförslaget bollats mellan nämnder har lett till att det delvis förlorat sin aktualitet, men när det till slut nådde fullmäktige för beslut blev det ändå en omfattande debatt. Lars Engström fick själv inleda från talarstolen och gjorde det med en lång och känslomässig berättelse om några av de ungdomar han lärt känna under sina insatser i kommunens flyktingmottagning.

– Jag trodde att de 400 000 kronor i statliga bidrag som kommunen skulle få för att behålla 18-åringarna var villkorade. Men kommunen fick pengarna ändå, sa han och menade att det inte hade blivit en stor kostnad för kommunen.

Platser fanns på det nedlagda HVB-hemmet i Skänninge, och personal fanns också, menade han.

– Ungdomarna är känsliga för de signaler vi sänder ut, säger han och menar att beslutet berört ett 30-tal ungdomar.

Anna Johansson (S) är ordförande i omsorgs- och socialnämnden:

– Asylsökande vuxna är statens ansvar. Att behålla dem hade lett till överbeläggning på Dacke stödboende med lägre kvalitet som resultat, sade hon och kände sig illa berörd av att Lars Engström talat om en förskjutning i människosyn.

– Vi har haft samma syn hela tiden. Varje fall bedöms individuellt, förklarade hon.

Flera ledamöter från olika partier deltog i debatten. Fredrik Bertilsson (SD) menade att det inte är onormalt att 18-åringar flyttar – till jobb eller till studier. Erik Westerberg (MP) såg möjligheter för kommunen att ha ett slags hotell för ungdomar, kanske i det nedlagda HVB-hemmet. Tobias Josefsson menade att många vuxna asylsökande hänger kvar i kommunen ändå, fixar bostad genom privata insatser eller ideella organisationer.

Franco Sincic (V):

– Andra kommuner har kunnat säga ja. Lars Engström frågar hur det kändes för socialnämndens ledamöter att ta det beslutet. Jag hade skämts.

Fullmäktige enades därefter om att besluta att medborgarförslaget därmed är besvarat – men inte antaget.

Nu återstår att se vad riksdagens beslut om tillfälliga uppehållstillstånd för studerande asylsökande innebär för landets kommuner.