Curt Karlson (L) vill i en motion till kommunfullmäktige att en rondell byggs vid östra infarten till Mjölby. Den här infarten blir den enda av fem till Mjölby som saknar rondell, skriver han, och menar att bilister som kommer in i stan den här vägen ofta håller hög hastighet.

Tekniska nämnden konstaterar dock att det är Trafikverket som har hand om en del av vägsträckan. Enligt nämnden har mätningar visat att bilister i genomsnitt kör långsammare än tillåtna 70 km/h. Trafikverket anser inte heller att platsen behöver en rondell.

Fullmäktige avslog därför motionen. Curt Karlsson menar att mätningarna är missvisande.

– De som svänger i de båda korsningarna håller förstås lägre hastighet. Men det är de som kommer från – eller ska mot – E4 som håller hög hastighet. Dessutom var mitt syfte med motionen även att åstadkomma ett trevligare första intryck av Mjölby, menade Curt Karlsson på tisdagens fullmäktigemöte.

Farten är uppenbarligen hög även på andra håll. I ett medborgarförslag skriver en Mjölbybo till kommunfullmäktige att det borde sättas upp farthinder på Kungsvägen mellan polishuset och Dackeplan. ”Förmodligen där folk kör snabbast och gasar mest i hela stan” skriver förslagslämnaren.

En annan Mjölbybo har haft en mejlväxling med kommunens gatuavdelning om Smålandsvägen, där han tycker att bilister kör fort och ouppmärksamt trots närheten till Blåklintsskolan. Under våren har hastigheten sänkts på gatan, från 50 till 40, men mannen menar att det är verkningslöst och att farterna inte minskat märkbart.