I april gjorde miljökontoret oanmälda inspektioner på skolorna. På Vifolkaskolan upptäckte miljökontorets inspektörer att flera rum, och samtliga trapphus som används av skolans högstadieelever och personal, har dålig ljuddämpning. Miljönämnden förelägger utbildningsförvaltningen att åtgärda ljudproblemen, annars riskerar förvaltningen att få vite (bötesavgift).
Under inspektionen upptäcktes också att duschutrymmena i anslutning till gymnastikhallen har mikrobiell påväxt; i dagligt tal mögel, i fogar vid golv och på väggar och i taket. Någon avvikande lukt som skulle kunna betyda mögel kändes inte, enligt inspektörerna, men myndigheten vill se att påväxten åtgärdas. I ett klassrum som används av högstadiet hittades också tecken på en misstänkt fuktskada in innertaket.
Enligt utbildningskontoret pågår olika mätningar och undersökningar för att ta reda på hur bristerna ska åtgärdas. Den misstänkta fuktskadan visade sig vara falskt alarm.
När miljökontoret anlände oanmälda till Klämmestorpsskolan upptäckte inspektörerna att de brister i ljudmiljön i skolans matsal, som miljökontoret kritiserat vid en tidigare inspektion 2017, fortfarande inte var åtgärdade. Utbildningsförvaltningen köpte därefter in besök av en så kallad hjälpmedelsinengjör som konstaterat att det är komplicerat att åtgärda ljudmiljön i matsalen på Klämmestorpsskolan. Förslaget är att placera ut ljuddämpande skärmväggar i lokalen. Miljökontoret har accepterat förslaget och myndigheten riktar inte längre något föreläggande mot skolan.

Artikeln uppdaterades 2018-05-03