Övergångstället på Järnvägsgatan vid Jonsbergsvägen har varit ett orosmoment för många föräldrar med barn i Sörby. Här går mycket tung trafik in till Mjölby, och sedan korsningen byggdes om till rondell upplever föräldrarna att farten ökat. Sedan många år finns en gångtunnel under Järnvägsgatan med i detaljplanen för området.

– Vår äldsta dotter var ett år när vi flyttade hit. Redan då fanns det en gångtunnel med i detaljplanen. Det blir ju perfekt till hon börjar i skolan, tänkte vi. Hon är femton nu – och det finns fortfarande ingen tunnel, säger Jeanette Nilsson, mamma till Märta som korsar vägen dagligen på väg till skolan.

Joel Runn Trafikingenjör på Service- och teknikförvaltningen i Mjölby kommun håller med om att en tunnel skulle vara den bästa lösningen.

Artikelbild

| Herr Gårman ska blinka när någon finns i närheten av övergångsstället. Men systemet har krånglat till och från.

– Vi håller med om att en tunnel verkligen skulle vara den bästa lösningen. Tyvärr missade man att bygga tunneln när området exploaterades, säger Joel Runn.

Att bygga en tunnel idag skulle kosta mellan fyra och fem miljoner kronor. Pengar som inte finns i kommunens budget.

Till i år finns en miljon kronor avsatta för att höja trafiksäkerheten vid övergångsstället. Men en miljon räcker inte heller för att åstadkomma en bra lösning.

– Vi har ansökt om medfinansiering från Trafikverket, som man kan göra varje år. Det sökte vi i juni och får besked i september. Det vi ansökt om är att kunna installera dynamiska farthinder, säger Joel Runn.

Dynamiska farthinder är en lucka som fälls ner i vägbanan om ett fordon närmar sig övergångsstället i för hög hastighet. Då Järnvägsgatan är en infartsled till Mjölby med relativt mycket tung trafik anses vanliga farthinder inte vara en tillräckligt bra lösning.

– Vi vill inte störa den trafiken för mycket, men vi vill ändå ha låga hastigheter så att man ska kunna gå och cykla säkert. Så tanken är att de som kör lagligt inte påverkas, förklarar Joel Runn.

Martina Wikström bor också i området och har två barn i skolåldern. Hon känner inte till att något barn skulle blivit påkört i just den korsningen, än så länge. Men hon tror å andra sidan att det bara är en tidsfråga. Här om veckan höll hennes son Oscar på att bli påkörd, men snubblade lyckligtvis på refugen mitt i korsningen. Hade han fortsatt ut i vägen hade utgången kunnat bli något helt annat än ett skrubbsår.

– Du sa ett fult ord mamma, du sa fan, säger Oscar Wikström.

– Jag sa nog många fula ord den dagen, medger mamma Martina Wikström.