I Liberalernas budgetförslag ligger fokus på satsningar i skolan. Curt Karlsson säger att det är en fundamental verksamhet.

– Alla partier i Mjölby beskriver skolan som en av våra svagaste företeelser, men vi är de enda som försöker göra någonting åt det.

I budgetförslaget läggs tolv miljoner till utbildningsnämnden för skolan, två miljoner till Kulturskolan samt en miljon för kommunala ordningsvakter. Tanken är att ordningsvakterna ska avlasta polisen så att de kan jobba mer aktivt mot drog- och narkotikamissbruket bland ungdomar.

Artikelbild

| Liberalerna räknar med förskoleplatser till alla i Mjölby. Det ska ske genom att bygga skolor och öka personaltätheten.

– Det hör ihop. Missbruk kan innebära att ungdomarna inte kommer till skolan överhuvudtaget, eller att de kommer dit påverkade. Sådana kedjor måste brytas.

En annan satsning Liberalerna vill göra i skolan gäller psykisk ohälsa. Här vill de lägga pengar på en samordnare av de kommunala insatserna i kombination med regionens barn- och ungdomspsykiatri. Detta för att föräldrar och kommunanställda enklare ska förstå hur man hanterar sådana frågor. Curt Karlsson säger att pengarna för skolsatsningen framför allt tas från medel som andra partier valt att budgetera för ett högre överskott, vilket Liberalerna inte anser är lika brådskande som situationen i grundskolan.

Trots att han har varit medlem i partiet sedan 1970 har politiken aldrig varit den första prioriteringen tidigare. Från 1972 till 2012 var han verksam vid Liu, och var universitetsdirektör från 1993 och framåt. Först efter pensionen, då Liberalernas tidigare toppnamn i Mjölby valde bort politiken, dök möjligheten att lägga fullt fokus på politiken upp.

– Helt plötsligt fanns det ingen annan än jag, då blev det så, säger han och skrattar.

Artikelbild

En socialliberal grundsyn har han alltid haft, så att valet föll på dåvarande Folkpartiet för nästan 50 år sedan var naturligt. Och i stort är han helt enig med vad partiet driver för linje även nationellt.

– Men jag är inte lycklig över att vi har sagt att Sverige ska gå med i eurosamarbetet senast 2022. I grunden tycker jag det är klokt, men med så pass mycket problem som det har varit tycker jag att man ska avvakta.

Artikelbild

Men framför allt ligger fokus på Mjölby. Det omdiskuterade nya äldreboendet anser Curt Karlsson bör prövas om det ska byggas av någon annan än kommunen.

– De är ju nybörjare i detta. Det kan bli billigare om någon med större erfarenhet gör det.

Frågan om den nya skolan, som Liberalerna anser ska ligga på Eldslösa på kommunens mark, menar Curt Karlsson att de varit drivande i. Liberalernas linje har varit att bygga en ny skola istället för att bygga om, vilket även majoriteten är inne på nu.

Utvecklingen av centrum måste börja med att man hittar en trafiklösning som fungerar, anser Curt Karlsson. Där vill Liberalerna göra Burensköldsvägen till huvudstråket i city för biltrafik, för att kunna avlasta från Kungsvägen. För landsbygden betonar han vikten av att se den som en helhet, att inte göra en sak i taget. Här lyfter han bredband till alla som en av de viktigaste åtgärderna att jobba med.

Vilka han vill och inte vill regera med efter höstens val tänker han inte svara på.

– Jag tycker man ska låta väljarna säga sitt innan man diskuterar sådant. Den politiska diskussionen förstörs ofta genom överdrivet fokus på hur det ska kunna gå efter valet, det vill jag inte bidra till.