– Vi står i den senaste tillbyggnaden, inte den sista, lovar Jörgen Sjöstrand som är platschef för företaget i Väderstad.

5 000 nya kvadratmeter är just klara, och det betyder att det finns 60 000 kvadratmeter produktionslokaler, lager, kontor – och alltså dessutom ett rejält gym, med utsikt över åkrarna kring Väderstad.

Linnéa Stark är inredaren som har svarat för utformningen av gymmet, och hon berättar att målet var att gymmet skulle få den bästa platsen och den finaste utsikten.

Artikelbild

| Både medarbetare, ägare och ledningsgrupp skålar för nya gymmet.

– Det ska vara roligt och lockande att komma hit, förklarar hon. Det ska bryta av mot alla arbetsplatser här och vara inspirerat av naturen.

Annika Franzén är personalchef för hela koncernen och hon understryker vikten av att satsa på medarbetarna.

– Vi vill skapa en attraktiv arbetsplats, både för att kunna behålla personalen och för att rekrytera ny, säger hon. Konkurrensen när det gäller ingenjörer och annan yrkeskunnig personal är stenhård i regionen,.

Det nya gymmet är en del i helheten, som ju också handlar om möjligheten att påverka sin arbetssituation och kompetens och att bidra till utvecklingen av företaget.

Artikelbild

| Joanna Engström jobbar med personalfrågor i Väderstad och hon lovar att hon nu ska satsa mer på sin egen träning.

Här presenterar sig Väderstad som en vinnare.

– När medarbetare rankar företaget som arbetsgivare så ligger det i topp, säger kommunikationsansvariga Susanne Dalskog.

Artikelbild

| Det finns plats för 25-30 tränande medarbetare på en gång på gymmet.x

– Väderstad hamnar på 18:e plats av 240 i den nationella mätningen "Sveriges bästa arbetsgivare", och det sticker ut särskilt när det gäller faktorer som meningsfullt syfte, innovation och stort eget ansvar.