Flera förslag om hundrastgårdar har inkommit de senaste åren. För snart två år sedan ville Mantorpsbon Carina Rydström ha en inhägnad rastgård där Mantorps hundägare kan träffas och låta sina hundar härja koppelfritt.

Resultatet blev ett beslut om att utreda frågan. Tekniska nämnden menar i sitt svar på förslaget att den hundrastgård som finns i Duvelund i Mjölby är välbesökt och uppskattad, dels för möjligheten till social samvaro mellan hundägare. Men också för hundarnas skull, de som annars måste gå kopplade när de rastas. Där kan de få en möjlighet att rasa av sig och idka sitt naturliga hundbeteende en stund innanför ett staket.

Enligt utredningen som gjorts av kommunens stadsträdgårdsmästare Åsa Blomqvist bör man kalla dessa områden för hundlekgård och inte hundrastgård, eftersom de främst är till för lek. Rastningen görs på vägen dit, varvid eventuella restprodukter plockas upp och läggs i därför avsedda behållare.

Kommunen har till och med räknat hur många som besöker Duvelunds rastgård. Det visade sig att lekgården dagligen hade i genomsnitt 39 besökare – oklart om både hund och dess för tillfället okopplade ledsagare räknades.

Carina Rydström har i sitt förslag även angivit en lämplig plats, nämligen mellan Riksvägen och villorna i Olofstorp. Just där ska det dock byggas bostäder, som vi tidigare berättat. Stadsträdgårdsmästaren föreslår därför en plats på Klämmestorpsområdet. En 2 000 kvm stor gräsyta kan inhägnas och förses med bänkar, belysning och papperskorgar till en kostnad av 200 000 kronor plus en årlig driftskostnad på 30 000.