Norra delen av Sjunningsfält som gränsar till pulkabacken i Måndalen innehåller villatomter och en förskola, den senare är nu under uppförande. I den södra delen ska det byggas radhus/marklägenheter enligt detaljplanen och det är HSB som har option på detta.

Man kommer att bilda bostadsrättsföreningen Tallkotten för de 36 bostadsrättsradhusen som är på 112 kvadrat och kostar omkring 2,5 miljoner med en månadsavgift på knappt 4 700 kronor.

I dagsläget är sju av 36 radhus sålda. Ytterligare två är förhandsbokade.

Artikelbild

| Det är 36 radhus av den här typen som HSB ämnar att uppföra på Sjunningsfält i MJölby.

– Normalt kräver vi 30 procents förhandsbokning, men med tanke på den osäkra marknaden nu kommer vi troligen höja den gränsen, säger Anders Stjärnberg, vd för HSB.

Enligt honom har man ingen spikad undre gräns, men det lutar mot att man vill ha omkring 50 procent förbokat, innan beslut tas om att bilda föreningen.

Försäljningen startade i höstas.

– Det började bra men har mattats av efter att det varit mycket i medier om vikande bostadsmarknad, trots att nedgången mest handlat om storstadsregionerna. Men december är normalt ingen bra säljmånad, säger Anders Stjärnberg.

Artikelbild

Therese Somerville som är mäklare på Skandiamäklarna i Linköping menar att Mjölby har en något långsammare bostadsmarknad än till exempel Linköping.

– Kunderna tar tid på sig innan de bestämmer sig. Och det är naturligt när det handlar om att köpa något som har inflyttning om två år, menar Therese Somerville.

Hon pekar också på att det under en kort tid kommit ut väldigt mycket nyproducerade bostadsrättslägenheter i Mjölby i och med HSB:s och HP Boendeutvecklings byggen på Svartå strand.

– HSB:s lägenheter sålde väldigt bra så det är klart att marknaden mattas av något, säger Somerville som är övertygad om att man nått 30-procentsgränsen i januari månads utgång.

Att det varit många svarta rubriker den senaste tiden, både om förväntad ränteuppgång, kommande lågkonjunktur och sjunkande priser påverkar förstås också.

Å andra sidan är det länge sedan det nyproducerades radhus/marklägenheter i större skala i Mjölby.

– Jag tror att det finns en stor efterfrågan på den här boendeformen, säger Therese Somerville.

Målet är att spaden sätts i marken efter sommaren. Inflyttning beräknas till början av 2021. I helgen har mäklaren visning på plats i området.