Partiernas valfrågor kunde skönjas i de olika förslagen, som i år var fler än tidigare år.

Oppositionen var den här gången inte enig om hur återhållsam man ska vara nästa år. Liberalerna lade fram ett reformpaket på 16 miljoner till skolan, och därigenom hamnade partiet på ett betydligt lägre budgeterat resultat än de andra borgerliga i oppositionen, som betonar vikten att uppnå två procents finansiellt resultat.

Majoriteten lade en rambudget med försiktigare satsningar: mot ungas ohälsa, marknadsföring av vårdutbildning och extratjänster i omsorgen för att ge äldre lite guldkant på tillvaron.

Likheterna är större än skillnaden även i investeringsbudgeten, även om M och SD tagit bort det planerade vårdboendet för att man vill att det byggs av extern aktör.

Men i debatten om de olika förslagen märktes det att valet närmar sig. Curt Karlsson (L) förklarade att partiet lagt ett reellt alternativ för att ta itu med de låga skolresultaten.

– Vi vill inleda arbetet med att lösa kommunens största problem, menade han.

Alla partier är nu överens om att en femte grundskola behövs i Mjölby tätort. Tobias Josefsson (L) lyfte även behovet av ytterligare en skola i det expanderande Mantorp.

Moderaterna och SD betonade värdet av en budget i balans och försiktighet med kommunens pengar.

– Det är bra att kommunen haft god ekonomi under mandatperioden men det är inte nämndernas förtjänst utan beror på gynnsamma finansiella förhållanden, menade Monika Gideskog (M).

Hennes partikollega Mats Allard betonade behovet av satsning på bredband på landsbygden, en fråga som M-budgetförslaget lägger resurser på.

Vänstern fick kritik både från S och från borgerligt håll för att man inte visar väljarna vad man vill genom att lägga ett eget budgetförslag. Franco Sincic (V) kände sig påhoppad:

– När vi sitter i majoritet med S kör ni över oss, och när vi är i opposition får vi utstå raljerande. Jag tror inte att Mjölbyborna läser partiernas budgetförslag och röstar efter dem, sa han och tyckte att S borde vara nöjda med att de får stöd från vänster.

Cecilia Burenby (S) kommenterade moderaternas krav på ordning och reda i finanserna:

– Alla vill ju ha ordning och reda. Jag är stolt över vad vi åstadkommit under de här fyra åren ihop med majoritetspartierna, sa hon och radade upp framgångar: Befolkningstillväxten, byggandet och förbättrade relationer med näringslivet.

Majoritetens budgetförslag klubbades med stöd av V.