– De har dött, det ser man klart och tydligt. Och man kan se att det finns saltrester kvar i marken, säger Jenny Asp Andersson, miljöchef i Mjölby kommun.

De fyra tallarna, och ytterligare en tall som är kraftigt påverkad, står bruna och intorkade inom Kungshögarna, som är ett kulturminnesområde. Träden står i områdets nordöstra del i närheten av tennisplanerna och Dackeskolan.

Hur träden har dött är inte helt klarlagt men en trolig orsak är alltså att de har förgiftats av gatusalt som legat i ett upplag intill träden. Hur eller varför saltet förvarats där är inte utrett. Miljöchef Jenny Asp Andersson säger att det inte är kommunens service- och teknikförvaltning som lagt det intill träden.

Artikelbild

Hoppet är ute för de fyra tallarna. Bruna och döda väntar de nu på beslut om avverkning.

Vilket mysterium..?

– Det finns nog de som skulle kunna lösa mysteriet. Men gjort är gjort, nu får man fokusera på tallarna. Och se till att det inte händer igen. Det är inte att rekommendera att lägga upp salt så här, säger Jenny Asp Andersson.

Kommunen kommer att rådgöra med länsstyrelsen om vad som ska ske med de döda träden, eftersom området är kulturminnesmärkt. Träden avverkas om det anses riskfyllt att ha dem kvar. Om inte kan de komma att lämnas på platsen eftersom vissa insekter och fåglar kan gynnas av död ved.

Redan i våras stod det klart att tallarna inte mådde bra, enligt Jenny Asp Andersson. Under sommaren har närboende reagerat på trädens tillstånd och berättat om saltupplaget som legat på platsen.