Tjädern kallas anläggningen mellan Bleckenstad och Mjölby. Kommunen äger bergrummet som tidigare hade syftet att kunna användas som ledningscentral vid allvarliga kriser. Nu hyr Civilförsvarsförbundet anläggningen och har kurser och övningar där.

För två år sedan skrev vi om det ideella projektet "Ny på landet". Tanken var då att aktivera ensamkommande flyktingungdomar och hjälpa dem att komma ut i den svenska naturen, skapa nätverk och lära sig ledarskap.

Allmänna arvsfonden gick in med cirka 3 miljoner kronor, dels till att driva integrationsprojektet, dels till att bygga om bergrummet och öka tillgängligheten – för det ideella projektets räkning.

Artikelbild

| En ny ingång, färg och bättre interna kommunikationer är något av det som pengarna använts till.

Men något gick snett i projektledningen. Några flyktingbarn kom aldrig dit på lägerverksamhet. Bygget stoppades och anslaget drogs in. Drygt 2 miljoner hann betalas ut.

Cecilia Eriksson är handläggare på Allmänna arvsfonden. Hon svarar på frågor via mejl och skriver att det fanns vissa brister i styrning och kontroll i byggprojektet. Samtidigt har, enligt henne, samarbetet inte fungerat mellan Civilförsvarsförbundet och föreningen Leader Folkungaland, den ideella förening som driver Ny på landet och andra landsbygdsprojekt med kommunala pengar och EU-bidrag.

Vem som har brustit i styrning och kontroll är inte lätt att utröna. Civilförvarsförbundet och Folkungaland skyller på varandra.

Lars-Owe Larsson är ordförande i Leader Folkungaland. Enligt honom är det ett lednings- och styrningsproblem som ligger bakom. Det skulle ha varit en styrgrupp med flera personer från de inblandade organisationerna.

Artikelbild

| Ner till logementen i källaren har en ny trappa byggts genom att man sågat sig igenom den tjocka betongen.

– Det går inte bara ha en ensam projektledare i en styrgrupp. Man har inte följt projekthandlingarna, säger Lars-Owe Larsson.

Han menar att Civilförsvarsförbundet använde pengarna till fel saker vid bygget i bergrummet, och inte redovisade det på rätt sätt. När det gäller de inblandade ungdomarna blev det inte heller som tänkt.

Artikelbild

| Även funktionsnedsatta ska kunna ta sig in till Civilförsvarsförbundets bergrum Tjädern utanför Mjölby.

– Meningen med projektet var att ungdomarna skulle hjälpa till, med till exempel målning och andra sysslor. Men de blev aldrig inbjudna, säger Lars-Owe Larsson.

Civilförsvarsförbundet i sin tur tillbakavisar uppgifterna från Leader Folkungaland.

– Vi har inte haft insyn i projektledningen. Och under byggnadsarbetet har vi inte kunnat bedriva ungdomsverksamhet här, säger Gunilla Engström, ordförande i lokalavdelningen av förbundet.

Hon menar att det lokalstöd som man fått för att anpassa anläggningen använts till rätt saker och att projektets slutredovisning nu ska skickas till Allmänna arvsfonden och till Jordbruksverket.

– Vi vet inte var det här landar i slutänden, kommenterar Gunilla Engström.

– Enligt vår revision har vi inte gjort något fel, tillägger hon.

1,4 miljoner i projektstöd (framför allt till löner) och 0,8 miljoner i lokalstöd har betalats ut. Det senare är hälften av det beviljade stödet till bygget i bergrummet.

Att det har skurit sig i samarbetet mellan Leader Folkungaland och Civilförsvarsförbundet är helt uppenbart. Bergrummet är renoverat till viss del och Civilförsvarsförbundet använder det för sin egen verksamhet. Men någon integration av nyanlända ungdomar blir det inte där.

Enligt Folkungalands verksamhetsledare Jeanette Unér så fortgår projektet Ny på landet, nu finansierat med landsbygdspengar från EU. Det sker i lägerform ihop med olika föreningar i deras lokaler.