Ledamöter från flera partier gick upp i talarstolen och beskrev uppdraget som en nödvändighet – men även som en möjlighet. Kommunen kan locka både handlare och kunder till det allt tommare köpcentrumet, där i dag en tredjedel av lokalerna står tomma.

– Kommunen vill att gallerian ska vara en drivkraft i Mjölby. Det ska bli en öppen mötesplats och med ett starkt lokalt engagemang, menade Cecilia Burenby, S-kommunalråd.

– Vi ska vara modiga i politiken. Vi kan inte bara sitta och se på när gallerian blir tommare, menade Monika Gideskog (M).

Artikelbild

| Mjölby kommun köper Galleria Kvarnen genom sitt fastighetsbolag Fami.

Men det fanns kritiska synpunkter också. Mats Allard (M) varnade för att kommunen går utanför sin kärnverksamhet.

– Fami begriper sig inte på handel. Det är inte det här som kommunen ska hålla på med, sa han.

Vänsterns Franco Sincic menade att kommunen subventionerar näringsverksamhet eftersom man troligen måste sänka hyrorna i köpcentrumet för att få nya butiker till de idag outhyrda lokalerna.

Men det var bara Fredrik Bertilsson (SD) som yrkade på avslag, och som röstade nej och reserverade sig mot beslutet.

– Gallerian kan bli en gökunge för kommunens ekonomi. Det kan sluta med att man måste sälja med miljoner i förlust. Vilket företag skulle köpa ett förlustbolag? undrade han.

Han pekade också på handelns problem generellt, med en allt mer ökande internethandel på bekostnad av butiker och köpcentrum.

Beslutet blev att Fami (Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader) får köpa aktierna i bolaget VSRP 1 för 6,7 miljoner. Man ska även lösa bolagets låneskulder på 66,8 miljoner kronor. Den totala köpesumman blir 73,5 miljoner kronor. Tillträde blir 1 juni.

Hur bolagets ekonomi kommer att gestalta sig beror på flera faktorer. Driftskostnad, graden av uthyrning, avkastningsmål. Fami har räknat med ett investeringsbehov på 20 miljoner kronor de kommande åren, varav en del handlar om lokalanpassning för kommande hyresgästers behov.

Nuvarande och tidigare fastighetsägare har investerat omkring 45 miljoner kronor i fastigheten under de senaste fem åren, huvuddelen handlar om renoveringen av P-däcket som under lång tid varit i uselt skick till förtret för kunderna. Fastigheten bedöms vara i hyggligt skick.

Famis jurister har varnat för risken att köpet kan anses gå emot kommunallagen, och att det skulle kunna strida mot konkurrenslagstiftningen. En kommun får inte bedriva näringsverksamhet med vinstintresse.

Jurister menar att det är viktigt att Fami kan motivera sitt beslut, och att det ska framgå i avtalet att det rör sig om en tillfällig åtgärd i ett kritiskt läge. När det kritiska läget upphört ska gallerian säljas vidare.

Kommunen menar att gallerian alltsedan 2006, när det lokala ägarengagemanget upphörde, haft svårt att fylla lokalerna. De senaste två åren kan snarast betecknas som en massflykt. Det blir med andra ord en första uppgift för den nya ägaren att fylla gallerian med hyresgäster och så småningom intressera lokala fastighetsägare för möjligheten att köpa in sig delvis eller helt i bolaget VSRP 1.

– En förstudie har inletts till en affärsplan för bolaget. Vi har redan tagit kontakt med nya etableringar, fast inget är klart än, sade Cecilia Burenby som i likhet med flera andra fullmäktigeledamöter även sitter i Famis styrelse.