Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en undersökning där företag får svara på enkätfrågor över kommunernas insatser för att förbättra företagsklimatet. I kommuner med färre än 50 000 invånare och 1 200 företag skickades enkäten ut till 200 av företagen. I kommuner med färre än 200 företag, som Boxholm, skickades enkäten ut till samtliga. Resultatet i år blev att Boxholm hoppade från plats 166 till 102, vilket är mest i Östergötland, strax före Mjölby, och åttonde bäst i hela Sverige.

– Det känns jättebra. Det betyder att vi har ett gott företagsklimat även om det inte alltid syns utåt, säger Britt-Marie Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Boxholm.

– Det är en långsiktig riktning som nu börjar ge frukt, fortsätter Fredrik Svaton, Näringslivsansvarig i Boxholm.

Artikelbild

| ”Kommunen är väldigt lyhörda. Det är ganska viktigt tror jag, för samhället.”, säger Inger Ericsson på Ingers Blommor i Boxholm.

En av de långsiktiga åtgärderna som kommunen har arbetat med är utbyggnaden av bredband till landsbygden. Det projektet tror Johansson och Svaton ligger till grund för de positiva gensvaren från företagen över hur de upplever tele- och it-nätet i kommunen. På den frågan klättrade Boxholm, tillsammans med Finspång, fjärde mest i Sverige.

– Jag skulle vilja säga att vi ligger i framkant i Sverige på hur vi har fått bredband långt ut på landsbygden. Och i det bygget har många lokala företag varit viktiga, säger Fredrik Svaton.

Att samarbeta och köpa tjänster från lokala företag är något som är väldigt viktigt för att stimulera den lokala ekonomin och vissa företags överlevnad, tror Inger Ericsson som äger Ingers Blommor i Boxholm.

– Kommunen handlar av mig, det är A och O att alla runtomkring handlar av de egna företagen, det gör även skolan, säger hon.

Artikelbild

| ”Vi lyssnar och försöker hjälpa till så mycket som möjligt.”, säger Britt-Marie Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Boxholm.

I Boxholm satsar kommunen på att ha en nära relation med företagen överlag och att vara fysiskt involverade.

– Vi är lätta att få tag på och det blir inte så formellt. Och de senaste åren har vi haft frukostmöten där vi bjudit in näringslivet så att vi har kunnat prata med varandra, säger Fredrik Svaton.

– Sen har jag, kommunfullmäktiges ordförande, samhällsbyggnadschefen och ibland även kommunchefen varit ute på en hel del företagsbesök. Det har blivit en naturlig del av vår vardag att ha den kontakten med företagen, säger Britt-Marie Johansson.