Vi har tidigare berättat om Arbetsmiljöverkets krav på Mjölby kommun att åtgärda besöksrum på sociala förvaltningen.

Läs mer: Vill slippa böter på 250 000 kronor

Enligt myndigheten har besöksrummen utgjort en risk för personal eftersom det inte funnits någon flyktväg om det uppstår konflikter med besökande klienter, och en risk för besökare eftersom rummen inte varit tillräckligt ljudisolerade för känsliga samtal.

Ärendet har pågått sedn 2015 och förra året delade Arbetsmiljöverket ut ett föreläggande och hot om vite (bötesvgift) på 250 000 kronor om Mjölby kommun inte åtgärdat bristerna före maj 2018.

Nyligen begärde Mjölby kommuns fastighetsförvaltning att Arbetsmiljöverket skulle stryka vitet eller sänka beloppet. Nu hade kommunen en ny plan: Socialkontoret ska få besöksrum i Galleria Kvarnen som kommunen nyss köpt, men lokalerna blir färdiga först i maj 2019. Under ombyggnaden använder socialens individ- och familjeenhet säkra klientrum på annan plats.

Arbetsmiljöverket godtar den planen. Föreläggandet och viteshotet flyttas fram, så att det nya kravet på Mjölby kommun är att socialens permanenta lokaler är klara i maj 2019.