Mjölby kommun har arbetat med utsläppsfrågan en längre tid men inte nått upp till målen i det så kallade avloppsdirektivet från EU. Enligt Länsstyrelsen så står reningsverket i Mjölby för en stor del av det kväve släpps ut till Svartån, vilket leder till övergödning.

De anser därför att det är nödvändigt att förlägga om ett vite på 30 miljoner kronor för att visa på att det är av stor vikt att problemen åtgärdas.

– Vi har känt oss tvungna att markera det här på ett väldigt tydligt sätt, för att visa för, inte bara vår regering, men även för EU-kommisionen att vi arbetar med att få till det här, säger Karin Sigvardsson, miljöskyddsdirektör på Länsstyrelsen i Östergötland, till oss.

Mjölby har för små bassänger för rening samt väldiga svängningar i volymen avloppsvatten, berättar Karin Sigvardsson. Vitet handlar därav om att uppmana Mjölby kommun att bygga om.

– Det ska inte vara lönsamt att inte fixa problemen.

Lars Edenhofer VA/avfallschef på Mjölby kommun är dock inte särskilt orolig för vitet.

– Vi har jobbat jättemycket med det och idag klarar vi kvävekraven så jag är inte orolig för 2019, säger han.

Det är dock inte bara Svartån som övergöds, utan den går vidare till Motala ström vilket i sin tur resulterar att kvävet i ån bidrar till övergödningen i Östersjön. Och det är det stora målet, att ha en fin och frisk Östersjö, säger Karin Sigvardsson.

– Det vet ju de som seglar, badar och så, speciellt när det är så här varmt. Det är mycket algblomning och det har ju med övergödningen att göra.

Mjölby kommun har fram tills sista december 2019 på sig att rätta till problemen.