Kvinnan var vid tillfället anställd av en förening med verksamhet i Mjölby kommun. Någon gång mellan den 7 maj och den 8 maj förra året stal hon en dator och en videokamera. Åklagarkammaren i Linköping har nu utfärdat ett strafföreläggande som innebär att 51-åringen som straff ska betala 40 dagsböter på sammanlagt 2 400 kronor.