De har alla olika modersmål, Mercha är kurd, Sahadite kommer från Kosovo och Najiba är afghanska. Deras nya språk, svenskan, måste bli det som de använder gemensamt. Enstaka ord stoppar upp läsningen, trots att det är en bok som är särskilt lättläst.

– Jag har kommit hit varje torsdag sedan mitt extrajobb tog slut, berättar Najiba Ahmadi.

Boken hon och de andra läser ur handlar om en EU-migrant som sitter utanför Ica, en bekant bild ur vekligheten. Men bakom den anonyma tiggaren visar det sig finnas en levande människa.

Artikelbild

| Palestinska Tawhedeh Takrori hjälper till att arrangera böckerna som deltagarna får välja mellan.

Det är biblioteket och kommunens avdelning Arbete och integration som arrangerar läsecirkeln Umgås och läs. Det började för ett år sedan, och initiativet kom från deltagarna själva, minns Malin Bengtsson som är integrationssamordnare.

– Det fanns en vilja bland dem som besökte våra informationsmöten för nyanlända att bara träffas och umgås, säger Malin Bengtsson.

Maria Niemi och Hanna Nyqvist från biblioteket har med sig en massa böcker på lättläst svenska som de bullar upp på ett sidobord. Deltagarna droppar in lite efterhand. Vissa är tidiga och står och hänger på låset utanför , medan andra kommer något senare, kanske från andra aktiviteter i Norrgårdens utbildningscenter.

– Vi kör flexibelt. Det här är ingen undervisning, vi låter deltagarna styra. De får välja böcker, sedan delar vi upp oss efter hur långt man kommit med språket, säger Maria Niemi.

Artikelbild

| Inte bara läsning, det finns plats för skratt och flams också på läsecirkel för invandrarkvinnor.

Böckerna bildar grund för deras diskussioner.

Samtalet övergår ibland i höga skratt. Men berättelsen om tiggaren inbjuder inte till flams, hon visar sig bo i en bil med sina barn. Maria kollar att alla har hängt med när boken vandrat runt och alla har högläst varsitt stycke.

Artikelbild

| De flesta titlarna är utgivna av Vilja förlag som specialiserat sig på lättläst för vuxna.

De mest populära böckerna behandlar vardagliga saker som att gå till affären, till vårdcentralen eller om hur svenskar firar sina högtider. Några av dem finns på flera språk, eller har bildstöd för svåra ord. Många är utgivna av förlaget Vilja som ger ut vuxenböcker för personer som inte kan svenska.

Tawhedeh Takrori hjälper till när det behövs och tolkar från arabiska, ett av de vanligaste språken bland deltagarna.

Artikelbild

| Läsecirkel för invandrarkvinnor i Mjölby. Mercha Mercan läser för Najiba Achmedi, Maria Niemi, Hanna Nykvist och Sahadite Ibishi.

– När jag kom till Sverige tyckte jag att det var svårt med språket. Det känns bra för mig att kunna hjälpa andra, tycker hon.

Nu hoppas de att karlarna också ska hitta till sin läsecirkel. Lite trögare blir det nog att locka männen, tror de. Själva ska de i vår utvidga sin cirkel med cykelträning.