– Man märker att det är något här som inte stämmer, säger juristen Torbjörn Lindhe.

Lindhe var tidigare chef för näringslivets organ Institutet mot mutor. Han driver en juristfirma och har anlitats av församlingsmedlemmar som ifrågasätter hur Folkungabygdens pastorat driver affärer. En överklagan av beslutet om aktieägartillskott har lämnats till domkapitlet i Linköpings stift.

– Pastoratets agerande väcker frågor om bland annat jäv och om kyrkan bidrar till snedvriden konkurrens. Det finns många frågetecken och det är omöjligt för församlingsmedlemmar att följa på vilka grunder som besluten har fattats, anser Torbjörn Lindhe.

I december 2018 beslutade kyrkofullmäktiges politiker att sätta in 1,6 miljoner kronor av kyrkans pengar i det holdingbolag som kyrkan bildat två år tidigare, och slussa pengarna vidare till dotterbolaget Mat i Folkungabygden AB som driver Wienerbageriet i Mjölby. Bolaget köpte bageriet i mars 2018 då den förra ägaren begärt bageriet i konkurs. Totalt har nu cirka två miljoner kronor skjutits in i bolaget.

Tre politiker reserverade sig och ansåg att kyrkans pengar inte ska täcka bageribolagets ekonomiska förlust. Övriga 32 ledamöter i kyrkofullmäktige röstade ja.

Nu kräver missnöjda församlingsmedlemmar i sin överklagan till domkapitlet, som har tillsyn över pastoraten, att domkapitlet ska upphäva beslutet om aktieägartillskottet. De anser att fullmäktige överskridit sina befogenheter. De krävde också inhibition, att domkapitlet i väntan på att beslut om upphävande skulle bestämma att pengar inte kan överföras till bolaget.

– Det verkar som om stiftet inte vill ta i den här frågan, säger Torbjörn Lindhe.

Elin Hjulström, stiftsjurist i Linköpings stift, säger att överklagan är under utredning. Domkapitlet tar inte ställning till det materiella innehållet i ett beslut, utan prövar om beslutet fattats enligt bestämmelser och om kyrkofullmäktige har överskridit sina befogenheter.

– Vi kommer eventuellt att behöva hämta in underlag från kyrkofullmäktige. Det blir en beredning av ärendet före beslut, säger Elin Hjulström.

Domkapitlet har inte tagit ställning till begäran om inhibition.

Ellinor Karlsson (S) är ordförande i kyrkofullmäktige som tog beslutet om pengaöverföringen. Hon säger att det känns tråkigt att medlemmar väljer att överklaga.

– Medlemsantalet i kyrkan sjunker och vi behöver titta på hur vi kan öka våra intäkter för att slippa höja medlemsavgifter, säger Ellinor Karlsson.

Varför tycker du att det här är rätt sätt att försöka öka intäkterna?

– Styrelsen för bageribolaget har en vision och en plan som de presenterade för oss i kyrkofullmäktige. Den kändes genomarbetad. Det är inte konstigt att man i början av verksamheten måste skjuta till pengar.

Hur länge tycker du att kyrkofullmäktige kan ha tålamod med förluster i bolaget?

– Det är svårt att säga, man måste nog låta det gå ett år i alla fall. Men tanken är ju att det ska gynna kyrkan, inte vara något som vi måste pumpa in pengar i. Om det inte börjar gå bra så får vi avveckla bolaget.

Enligt Ellinor Karlsson har bolagsstyrelsen presenterat en plan som bland annat omfattar investering i nya maskiner, översyn av antal anställda, öppettider och verksamhet.