Kyrkan, kommunen, Företagscentrum, Arbetsförmedlingen och Swedbank. Det är de organisationer som ligger bakom Tillväxtdagen. Företrädare därifrån har slagit sig ihop och målet är att gemensamt skaffa fram 100 mentorer till 100 personer som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden.

– Begreppet mentor är så stort att det kanske kan får folk att tveka. Man kan säga "medmänniska". Jag är säker på att kyrkan har en stor bas av människor som kan hjälpa till, säger Stefan Sandell, som själv är engagerad i kyrkan.

Gemensamt för alla i gänget är att de har ett stort kontaktnät och det är de nätverken som är grunden i det här mentorsprojektet. För det är ofta just nätverk som de personer saknar som har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden.

Artikelbild

| Sextett som ska skaffa fram ett hundra mentorer: Stefan Sandell, Eva Rådander, Olof Söderberg, Lars-Åke Pettersson, Emma Henriksson och Per Andersson.

– Men det kan också handla om praktiska råd och tips som en mentor kan bidra med. Det finns så många osynliga koder i samhället som man behöver behärska, menar Per Andersson, Swedbank.

Projektet ska pågå i sex månader och starta 24 oktober när tillväxtveckan ordnas i Mjölby. Det blir aktiviteter hela vecka 43 med nystartardag, matmässa, företagsresa och lantbruksdag.

Onsdagen är vikt för mentorsdagen då ska mentorerna matchas ihop med adepter i en form av speeddating. Då blir det även mingel och mat i Norrgårdens utbildningscentrum.

Dessutom blir det föreläsning. Det är Charbel Gabro som kommer att beskriva kulturkrockar som uppstår när flyktingar möter det svenska samhället, och när svenskar möter nyanlända. Själv är han född i Syrien men bor nu i Norrköping, och har erfarenhet av att ha jobbat med andra flyktingar på ön Lesbos i Grekland.

Projektet är inte helt nytt. För sex år sedan testades formen och det gav positivt resultat, många fick jobb och det ledde även fram till praktikplatser eller studier för vissa.