På fredagen kommer de fem partierna i majoritetsgruppen att enas om ett förslag till nytt presidium och valberedning till det första sammanträdet med det nya kommunfullmäktige på tisdag.

– Vi har haft en jättebra diskussion på vårt gemensamma möte i tisdags. Vi pratade om innehållet i politiken och den politiska plattformen är klar och kommer att presenteras inom ett par veckor, säger Cecilia Burenby (S) som är kommunstyrelsens ordförande.

Inför ks-sammanträdet hade gruppen ett eget möte. Alla de fem partierna i Handslag för Mjölby finns idag i kommunstyrelsen. Det nya ks tillträder första januari. Där kommer majoriteten S+MP+C+KD+L ha sex ordinarie ledamöter, medan oppositionen har tre – två från Moderaterna och en sverigedemokrat.

Blir det så att S får två platser och de andra fyra i majoriteten får var sin?

– Den fördelningen är ännu inte klar, säger Cecilia Burenby.

När det gäller fördelningen av poster i de andra nämnderna är det ett arbete som kommer att pågå ytterligare några veckor för att beslutas på fullmäktigemötet i november.

Då kommer även budgetförslagen att behandlas. Den nya majoriteten kommer att arbeta fram ett nytt gemensamt budgetförslag för kommunens ekonomi nästa år.

I dag ligger det ett förslag från den gamla majoriteten och ett annat förslag från L. Liberalernas förslag är betydligt mer spendersamt, med en kraftig satsning på utbildningssidan. Det återstår att se hur mycket av de satsningarna som L får gehör för i det nya samarbetet.