Promenadstråket genom Dyhagen i Skänninge är populärt, men bara på dagen, skriver en Skänningebo i ett förslag till kommunen. Efter mörkrets inbrott är det så skumt där att det inte går att promenera enligt förslagsställaren som vill ha belysning, gärna i gammal stil som vid Järntorget.

Gångstråket börjar vid Järntorget och via broarna över Skenaån och gångtunneln under järnvägen till Munkgärdet och bort förbi fängelset.

Även ett annat medborgarförslag har Skänningeanknytning. Där föreslås att den planerade lekplatsen vid Väderkvarnsbacken ska bli anpassad även för barn med funktionsvariationer, och som till exempel sitter i rullstol. Det kan handla om en sandlåda i bordshöjd, en speciell gunga. Förslagsställaren vill även ha en ramp i badsjön.

Pensionärer över 85 borde få gratis tillträde till 25-metersbassängen på Lundbybadet, framhålls i ett annat förslag. I dag är vattenträningen för 75-åringar kostnadsfri vissa tider.

Hastighetsbegränsningar i Mantorp är ett frekvent ämne för medborgarförslag. En Mantorpsbo har uppfattat riskerna i korsningen Yoldiavägen–Tollstadvägen, nära järnvägsbron. Det är 40-gräns på Tollstadvägen men många kör fortare. Korsningen är livligt frekventerad av gående och cyklande på väg till eller från stationen, skolan eller arbetet.

Förslaget "är att införa hastighetsbegränsande åtgärder i nära anslutning med korsningen och ett övergångsställe med extra belysning". Behovet kommer att öka i och med att det byggs planerade bostäder mellan järnvägen och Riddarängsvägen, menar Mantorpsbon.

Ytterligare ett förslag handlar om möjligheten att utnyttja planket mellan ån och Prästgårdsliden till klätterplank eller basketboll.