Frågan från Mjölby har lämnats till den pågående utredningen om hur Sverige ska förhindra att barn och unga förs utomlands och utsätts för tvångsäktenskap eller andra hedersrelaterade brott, och hur Sverige ska agera om det sker.

– Vi känner till problemet med att man kan upphäva sina barns medborgarskap i den här kontexten, säger utredningssekreterare Lars Swedenborg.

Det var till justitiedepartementet som socialförvaltningen i Mjölby skickade en larmskrivelse i december 2017. Två minderåriga flickor från Mjölby hade förts till föräldrarnas hemland och fadern hade, genom en ansökan hos Migrationsverket, sagt upp deras svenska medborgarskap mot deras vilja. Flickorna hölls kvar utomlands i flera månader innan de lyckades få hjälp att fly tillbaka till Sverige där de växt upp – men där de nu inte längre är medborgare.

Ett nytt sätt för föräldrar som förtrycker barn i en hederskontext att undgå svenska lagar och regler, menar socialförvaltningen.

”Vi vill göra er uppmärksamma på att det finns en risk att föräldrar i dessa familjer sätter i system att upphäva medborgarskap” skriver Mjölby kommun till justitiedepartementet.

Socialförvaltningen lyfter också problemet med att vårdnadshavare kan säga upp barns medborgarskap utan att någon reagerar.

”Vår oro är att dessa barn blir extra skyddslösa utifrån att det är så enkelt att säga upp en minderårigs persons medborgarskap i syfte att skada” skriver socialförvaltningen.

Ett av den pågående utredningens uppdrag är att analysera och föreslå lagändringar för att få myndigheter att samarbeta bättre mot hedersrelaterat våld.

– Migrationsverket skulle kunna vara en sådan myndighet. Vi arbetar med frågorna nu och kommer med vårt slutbetänkande i augusti, säger utredningssekreterare Lars Swedenborg.

Idag gör Migrationsverket inga kontroller för att ta reda på bakgrunden till att någon vill säga upp ett barns svenska medborgarskap. Juno Blom, nationell samordnare mot hedersrelaterat våld vid länsstyrelsen i Östergötland, har i tidigare intervjuer sagt att det är viktigt att Migrationsverket gör orosanmälan till socialtjänsten då sådana fall dyker upp.

Flera länder, däribland Norge och England, har idag mer effektiva förebyggande insatser och skarpare åtgärder än Sverige.