Det handlar om ett förslag som en hel rad Mantorpsbor skrivit under. De vill att Yoldiavägen ska stängas av för genomfart mellan Tollstadvägen och Riddarängsvägen.

Orsaken är att de menar att trafiken på denna och andra mindre villagator ökat både i hastighet och intensitet sedan Olofstorp byggts ut som bostadsområde, och att Riddarängens förskola tillkommit.

Förslagsställarna menar att gatan används som genomfartsväg mot Tollstadvägen och vidare av Mantorpsbor på väg mot resecentrum eller skola, samt av föräldrar som lämnar och hämtar på förskolan.

Kommunen avslår förslaget med hänvisning till trafikmätningar som gjorts i området under flera år tillbaka.

– Vi har gott om kunskap om trafikflöde och hastigheter i området, säger Anna-Karin Sörensson som är tekniska nämndens ordförande (S).

Trafiken har ökat men inte så mycket att det motiverar åtgärder, menar nämnden.

Riddarängsvägen är den gata som har mest trafik i kvarteren i sydöstra Mantorp. Det är främst den som försörjer bostadsområdet med trafik. Sedan 2008 har trafiken där ökat från 97 till 155 fordon per dygn tio år senare enligt de mätningar som gjorts.

När det gäller att införa genomfartsförbud menar nämnden att om det ska fungera och kunna kontrolleras bör det omfatta en kortare och mer överblickbar sträcka. Nämnden menar också att "eventuellt upplevda problem" skulle förskjutas till andra gator i området

– Vi beslutade att förvaltningen ska ta kontakt med Riddarängens förskola för att de ska informera och ha en dialog om hastighetsbegränsningar som gäller med föräldrar som lämnar och hämtar barn, säger Anna-Karin Sörensson.

Hon påpekar också på att de boende på gatorna i området kan ansöka hos kommunen om att få placera ut blomlådor på gatan som kan fungera hastighetsdämpande.