Cirka 2 000 ton sand spreds ut på kommunens gator och cykelvägar i vintras. Hälften sopades upp igen. Tidigare år har den uppsopade sanden körts iväg till deponi i Motala, inte den allra mest miljö- och resurshushållande metoden.

– Vi har märkt att halten tungmetaller i sanden minskat. Nu är det ingen större skillnad på den nyinköpta sanden och den uppsopade, säger Stefan Wass, driftchef på gatukontoret.

Kommunen har jobbat för att återvinna sand i flera år, men olika sakar har försenat satsningen. Dels handlar det om att ha någonstans att sortera och förvara det uppsopade, dels är det risken att sanden fått med sig tungmetaller från bilarnas däck och avgaser.

Artikelbild

| Magnus Ribbing och Stefan Wass från gatukontoret och entreprenören Pelle Ekström framför berget av uppsopad sandningssand.

– Vi kommer fortlöpande att ta prover, men i år har vi fått klartecken från miljökontoret att köra detta, säger gatu- och parkchef Magnus Ribbing.

Det är förstås även en ekonomisk vinst.

– Det beror på vad det blir för vintrar kommande år, men vi räknar med att spara runt 300 000 kronor per år, säger Magnus Ribbing.

Just nu ligger drygt tusen ton sand i en stor hög längst upp invid Bockarpsvägen där service- och teknikförvaltningen har en depå. En entreprenör ska sedan efter sommaren sikta sanden så att man får bort sten, skräp och damm. Därefter kommer man att förvara sanden under tak tills det åter är dags att sprida ut den på gator, gång- och cykelbanor.

Artikelbild

| Kommunen sparar omkring 300 000 kronor på att återanvända sand som sopats upp.

Den totala budgeten för snöröjning och halkbekämpning är 5 miljoner kronor. En snöfattig vinter som 2016 klarar man det, men de båda senaste åren har man fått begära extra pengar, trots att det också varit förhållandevis milt och ont om snö.

– Det är inte säkert att en snöfattig vinter blir billigare för kommunen. Det kan bli desto mer halkbekämpning, som kan kosta lika mycket, menar Magnus Ribbing.