Mjölby kommun planerade skogsarbeten i 59 skogspartier utspridda i komunen förra året.14 av dem är inte klara, några är inte påbörjade.

– Det beror på väder och vind, säger Matilda Johansson som är landskapsingenjör.

– I somras fick vi ställa in alla arbeten på grund av brandrisken. På senhösten blev det i stället för blött och vi fick avbryta.

Artikelbild

| Söder och öster om Klämmestorpskolan i Mantorp finns områden där skogsarbetena har försenats.

Det är Södra skogsägarna som är den entreprenör som Mjölby kommun anlitar för skogsarbeten och i somras, när brandrisken var som störst, ställde företaget in alla jobb.

– Vi fick helt enkelt vänta till sensommaren, säger Matilda Johansson. Då fungerade verksamheten en kortare period, men sedan blev det så blött i markerna att skogsmaskinerna i stället förstör. Så vi fick ställa in.

Det var i november. Marken blev så mjuk att skogsmaskinerna skapade stora och djupa körspår. När det blir kallt och tjäle i marken går det att köra igen, och så har det varit i kortare perioder. Samtidigt har många andra skogsarbeten, privata och kommunala, stora och små, också skjutits upp.

– Så när förhållandena blir lämpliga finns det många projekt på kö hos entreprenören, konstaterar Matilda Johansson.

Artikelbild

| Riset ligger kvar och flera träd ska avverkas för att de står för nära villorna.

I Mjölby kommun finns de återstående områdena utspridda. De ligger på flera ställen, vid Väderkvarnsbacken i Skänninge och kring Klämmestorpskolan i Mantorp, men också i Väderstad och Mjölby.

Vi tittar på ett område nära ett villaområde i Mantorp. Här är det närmast omöjligt att ta sig fram.

Artikelbild

| - Vi har fått enstaka klagomål, säger Matilda Johansson, framför allt är det många som undrar varför det ser ut som det gör.

– Vi har fått enstaka klagomål, säger Matilda Johansson.

– Framför allt är det många som undrar varför vi inte gör färdigt – det är klart att det kan bli svårt att ta sig fram när all buskvegetation är röjd men ligger kvar på marken.

Artikelbild

Just här återstår också gallringsarbete.

– Ja, vi ska ta bort en del träd som står närmast villabebyggelsen.

Artikelbild

Allt ris tas inte bort, påpekar hon, en del lämnas för att återföra näring till marken.

– Kommunens skogsbruksplan bygger på att vi ska skydda natur- och kulturvärden och på att skogen ska ge viss ekonomisk avkastning, men också på att rekreations- och frliuftsområden ska vårdas.

Exakt när skogssarbetet kommer igång kan hon inte säga.

– Så snart som möjligt. Just nu är ju förhållandena bra, med tjäle i marken, så länge det nu varar. Vi vill ju bli klara innan vi tar itu med årets planerade röjning, gallring och slutavverkning.