– Många lokala producenter kan behöva en sån här försäljningskanal och uppvisningskanal för att sedan kunna börja sälja även på andra orter. Jag tycker inte att man utrett finansieringen ordentligt, säger Curt Karlsson, gruppledare för Liberalerna i Mjölby och författare till motionen om en marknadsplats.

Motionen skrevs hösten 2017. Först nu kommer den till kommunfullmäktige för beslut, på sammanträdet 12 juni. Motionen har passerat kommunstyrelsen som inte stöttade förslaget. Curt Karlsson har föreslagit att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen uppdraget att undersöka förutsättningarna för att öppna en marknadsplats där lokalt producerade livsmedel kan säljas.

Avslaget byggde på näringslivskontorets uttalande, där tjänstemännen tycker att förslaget är intressant men anger att byggkostnaden skulle bli så dyr att hyran för de lokala producenterna skulle bli för hög och intresset därmed lågt.

Artikelbild

Curt Karlsson anser att kostnadsfrågan inte utretts tillräckligt grundligt.

– Jag såg en möjlighet att få olika näringspolitiskt betingade bidrag från staten för att sätta upp en sådan här verksamhet. Jag tycker inte att det utretts under motionsbehandlingen, säger han.

Förebilden för Curt Karlssons förslag är en marknadsplats i Falköping för lokala livsmedelsproducenter.

– Den går som tåget, vad jag förstått. Här har vi ett ännu bättre marknadsläge, intill E4 och riksväg 50, säger Curt Karlsson.