– En del av personalen känner av problem i inomhusmiljön, säger fastighetschef Erik Lundin, så vi har tagit prover och gjort kontroller för att reda ut vad det handlar om.

Ventilationssystemet har kontrollerats, luftflödena och temperaturen har mätts och prover har tagits på mattor och väggmaterial.

– Dels ser vi något på mattorna, inte högt, men ett litet utslag, säger Erik Lundin. Och i väggmaterialet ser vi ett förhöjt fuktvärde. Så nu går vi vidare.

Artikelbild

| Kungshöga förskola ska undersökas ordentligt efter sommaren.

Tillsammans med företagshälsovården genomförde kommunen en enkät för att få en bild av hälsotillståndet hos personalen.

– Problemen varierar mellan olika personer, säger Thomas Kinell som är kommunens utbildningsstrateg. Några känner att det är tung att andas, det finns inte tillräckligt med luft; andra känner att de blir torra i ögonen och halsen.

Problemen i Kungshöga förskola finns i den gamla fastigheten som byggdes i början av 1970-talet. När förskolan flyttade in där för åtta-nio år sedan byttes mattorna.

– En sådan åtgärd kan påverka inomhusmiljön, säger Erik Lundin, balansen skulle kunna rubbas. Vi har inga indikationer på problem från andra delar av fastigheten.

Ett informationsmöte hölls för föräldrar och personal på tisdagen. Planen är att låta verksamheten fortsätta terminen ut och i början av augusti sätts en ny paviljong upp vid skolan för halva verksamheten.

– Så gör vi förnyade tester och en riktig åtgärdsplan, säger Erik Lundin. Troligen ryker mattorna.