Det är företaget CEC AB i Norrköping som ska uppföra de nio radhusen på uppdrag av fastighetsägaren och mäklaren Per Boquist i Norrköping.

Christian Gregorcik är vd för CEC AB, som ska utläsas Construction Entrepreneur Company Sweden AB. Det är ett bolag som inte har haft någon verksamhet de senaste åren enligt nättjänsten Allabolag.se. Men Christian Gregorcik säger att företaget byggt villor i Mantorp och Motala.

– Radhusen ska byggas i lösvirke på plats på de befintliga bottenplattorna. Betongen är som är kontrollerad och installationerna är provtryckta och godkända, säger han.

Artikelbild

Men enligt hans pappa Imre Gregorcik som också är engagerad i bolaget är det en husfabrikant som kommer att leverera och uppföra radhusen i tre etapper. Det först färdiga radhuset kommer man att använda som visningsobjekt.

Vilken husfabrikant det handlar om vill de inte avslöja.

– Det behåller vi för oss själva, säger Imre Gregorcik.

Christian Gregorcik vill helst inte att det skrivs alls om projektet i detta läge.

– Man vill ju inte att det ska bli som förra gången. Att det snackas en massa och sen blir det inget, säger han.

Husen började byggas 2010 efter en detaljplaneändring. Men bygget gick snabbt snett. Fastighetsägaren fick ekonomiska problem, bolaget såldes, gick i konkurs, och såldes igen. Under tiden har allt stått still.

Nu har den nya ägaren sedan 2014, Per Boquist, sökt och fått startbesked från kommunen och enligt skyltar på staketet runt fastigheten ska bygget starta 1 april.

– Det är meningen att vi ska få materialet inom ett par veckor. Det har blivit något försenat på grund av snön, säger Christian Gregorcik.

Någon försäljning har ännu inte inletts, men kommer att ske via mäklare i Mjölby.

– Vi har varit i kontakt med tre mäklare i Mjölby som tittat på projektet. Det är viktigt att det blir personer som kan den lokala marknaden, säger Imre Gregorcik.

Fastigheten ligger vid en av Mjölbys mest trafikerade gator. Men det kommer att bli någon form av bullervall mot gatan, säger Christian Gregorcik. Och infarten till bostäderna sker från Folkungagatan.

När väl arbetet inleds kommer det att gå fort, menar han och tror att ett visningshus kan vara färdigt på drygt två månader.