– Jag firade faktiskt efter beslutet, säger Kim Wallin som driver restaurang och kafé Skånska Lasse i gallerian.

Hon är mycket nöjd och positivt överraskad över att kommunfullmäktige gav Fami i uppdrag att köpa gallerian för det överenskomna priset 72,5 miljoner. Fami måste förstås låna pengar till köpet. Och kommunen ökar sitt borgensåtagande från 60 miljoner till 120 miljoner.

– Vi har blivit kallade till ett möte med kommunen om framtiden, säger Kim Wallin.

Artikelbild

| Claes Jonasson, näringslivschef i Mjölby, tror på nytänkande i gallerian.

Näringslivschefen i kommunen, Claes Jonasson, är en av initiativtagarna till köpet. Redan i början av 2016 dök tanken upp efter ett möte med gallerians nuvarande ägare.

– Vi ville diskutera möjligheten att få in ett lokalt ägande. Då handlade det främst om att det lokala näringslivet skulle kunna gå in. Men intresset var svalt från ägarna. De tyckte att de klarar det själva, säger Claes Jonasson.

Han tror att det blir bra att få lokal kontroll över verksamheten. Det är ingen enkel uppgift och det var inget enkelt beslut, men alternativet att inte göra något kunde ha blivit ännu mer riskabelt, menar han.

– Handeln går igenom ett stålbad just nu. Vi måste hitta andra verksamheter till de tomma lokalerna. Saker som inte går att göra hemma vid datorn – som att spela bowling, säger Claes Jonasson som ett exempel.

Artikelbild

| Mats Allard (M) höjer ett varnande finger – men rästade ändå för.

Mats Allard är kritisk till beslutet. Han är moderat politiker och var en av de fullmäktigeledamöter som höjde ett varnande finger när beslutet togs i tisdags. Ändå röstade han till slut för. För att inte gå emot partiets hållning i frågan, enligt honom själv.

– Min invändning handlar både om den principiella frågan och om de ekonomiska riskerna, säger Mats Allard.

Artikelbild

| Dan Ljungvall i cityföreningen ger kommunen en eloge..

Kommuner ska inte driva köpcentrum, det ingår inte i kärnverksamheten, menar han.

– Det är viktigt att man snabbt får till en bra ledning av bolaget som ska äga gallerian. Och att det blir ett tillfälligt kommunalt engagemang.

Men han befarar att det kommer att ta flera år att få in ett annat lokalt ägande. Han är också kritisk till att det är samma personer i Famis styrelse som sitter i kommunens ledning.

Dan Ljungvall, som är citysamordnare och som jobbat för gallerians tidigare ägare, tycker att näringslivschefen Claes Jonasson är en given nyckelperson i det nya galleriabolaget, men detta kommer inte att hända eftersom Jonasson sagt upp sig från kommunen för ett jobb i Karlstad.

– Jag är imponerad och tycker att det är unikt att Mjölby tar ett sådant näringslivsansvar, säger Dan Ljungvall och vill ge kommunen en eloge för beslutet att köpa Kvarnen.

Han är övertygad om att Fami kommer att kunna knyta till sig kompetens för att jobba med att hitta nya hyresgäster.

– Jag har tidigare fungerat som en mellanhand mellan gallerians ägare och managementbolaget Cornerstone som är duktiga på att hitta intressenter till lokalerna. Jag vill jättegärna jobba vidare för cityhandeln i Mjölby, säger han.

Parallellt med detta pågår arbetet med att samordna kommunens näringslivsföreningar till en gemensam paraplyorganisation.

– Jag tror att även cityföreningen måste ingå där, säger Ljungvall.