Mjölby är den hönstätaste kommunen i Östergötlands län och den näst mest hönstäta i Sverige efter Mönsterås i Kalmar län, som med sina runt 13 500 invånare har cirka 74 höns per person.

Men det är skillnad på värphöns och slaktkyckling, den ena lägger ägg och den andra säljs som kött. Inom Kalmar län finns 1,8 miljoner slaktkycklingar att jämföra med Östergötlands 600 000. Däremot toppar Östergötland landet i antalet värphöns. Det rör sig om cirka 1,7 miljoner värphöns år 2018.

Enligt Jordbruksverkets färskaste siffror från 2016 finns cirka 550 000 höns i Mjölby i 22 företag, men allt talar för att den siffran har ökat eftersom företagen omsätter allt mer.

Artikelbild

| Enligt siffror från 2016 har Mjölby över 20 höns per invånare och hamnar på andra plats efter Mönsterås i Kalmar län – som har 74 höns per invånare.

– Och flera nya stall har öppnat i Östergötland, men hur många har vi inga siffror på. Siffrorna gäller enbart de besättningar som har mer än 350 höns och hobbyhöns finns inte med statistiken, förklarar Ulrika Stark från Jordbruksverket.

Parallellt med den ökande kommersiella produktionen har hobbyhållningen av höns vuxit under de senaste åren. Höns hos privatpersoner hålls för till exempel bevarande av lantraser, sällskap och småskalig äggproduktion. För att äga fjäderfä som inte är sällskapsdjur i områden med detaljplan måste man söka tillstånd hos miljönämnden. Om det skett någon ökning av dessa ansökningar går inte att svara på, enligt kommunen.