Arvodena för förtroendeuppdrag i Mjölby kommun har reviderats, vilket brukar ske inför varje ny mandatperiod. De nya reglerna klubbades med stor majoritet vid tisdagens fullmäktigesammanträde. De innebär att de som har 1:e vice ordförandeposter – majoritetens representanter – i nämnderna också får ett arvode. Förutom ordförandearvoden har tidigare bara oppositionens 2:e vice ordförande arvoderats. Dessutom får kommunstyrelsens vice ordförande höjt från 50 till 75 procents kommunalrådstjänst.

Debatten i tisdagens fullmäktige – det sista för mandatperioden – initierades av Vänsterns gruppledare Franco Sincic. Han menar att det är oetiskt av politiker att höja sina löner.

– Att arvodesreglerna ses över vart fjärde år är en sak. Men det står inte skrivet någonstans att de måste höjas varje gång. Ett jättedåligt förslag som inte ligger långt bort från elitism och korruption, tyckte han.

Både oppositionens och majoritetens representanter gick i svaromål.

– Det är fel att säga att lönen har höjts. Vi har suttit på ett antal möten och diskuterat att tiden behöver ökas. Du var med på de första mötena, Franco. Men sedan reste du dig och gick, sa Monika Gideskog (M).

Birgitta Gunnarsson (C), som i dag har vice ordförandeposten i kommunstyrelsen, berättade om hur mycket mer än halvtid hon lägger ner på sitt uppdrag, särskilt som ordföranden Cecilia Burenby (S) har en ökande del av sin arbetsinsats i regionen.

– Vi har tittat noggrant på varje timme, sa Birgitta Gunnarsson.

Franco Sincic förklarade att det är tillvägagångssättet som irriterar honom. Att man sitter i en sluten grupp och höjer sina arvoden.

– Får man mer tid att vara politiker för att man får mer pengar? frågade han och menade att initiativet till höjningen kommer från politikerna själva.

Även Curt Karlsson (L) sade ja till höjningen men menade att det är viktigt att utåt mot medborgarna tydligt motivera varför man behöver tillföra tid till uppdragen. Det skulle öka förståelsen.

– Det här en fråga som allmänheten följer med stort intresse. Om det saknas information så riskerar informationen att tillverkas ute i samhället, menade han.

Förändringen kostar cirka 400 000 extra per år och den totala kostnaden för politikerarvoden i kommunen är runt sju miljoner – före höjningen.