Kultur- och fritidsnämnden har granskat avtal som kommunen har med ideella föreningar av olika slag för att undersöka hur stora bidrag föreningarna ska få under 2019, då det är dags att teckna nya avtal med flera av föreningarna.

Kultur- och fritidsförvaltningen har bjudit in föreningarnas företrädare som fått beskriva sitt arbete och sina förutsättningar.

Lindbladssällskapet får sitt bidrag höjt med tusen kronor till 7 000 kronor per år. Föreningen ordnar offentliga arrangemang i Skänninge varje år och har även ordnat evenemang på andra orter. Lindbladssällskapet jobbar för att bevara ett musikaliskt kulturarv.

Mjölby Riksteaterförening som tidigare fått stöd med 75 000 kronor om året för att arrangera föreställningar främst vid Mjölbys Kulturscen, lider av ett ekonomiskt underskott och har beskrivit att mer pengar behövs om man ska kunna locka fler besökare och kanske även erbjuda mer speciella teaterproduktioner. Föreningen får nu 90 000 kronor i stöd, och bidraget ska utvärderas år 2020.

Öjebroortens Hembygdsförening stöds med 12 000 kronor per år istället för som tidigare 8 000. Föreningen arrangerar guidningar, midsommar- och nyårsfirande och ansvarar för skötsel och underhåll av vissa byggnader och parker.

Lions i Mjölby går från 6 000 till 8 000 kronor i årligt kommunalt stöd.

Mjölby Stadsmusikkår, som enligt kommunens bedömning är en viktig del i Mjölbys musikliv, får oförändrat bidrag med 53 000 kronor även i fortsättningen. Detsamma gäller för Mjölby Musiksällskap och Mjölby Storband som vardera får 17 000 kronor.