Tisdagens fysiska trygghetsvandring i Mjölby centrum kommer att avlösas av en digital dito, där allmänheten via kommunens webbsida kan skiva in tankar och idéer om den fysiska miljön. Dessutom kommer man att kunna chatta med kommunens politiker och tjänstemän. På en karta kan man pricka in platser man anser är särskilt otrygga.

– Vi och polisen har lämnat ett medborgarlöfte att titta närmare på Resecentrum. Det är där många upplever att miljön är otrygg, säger Roger Max, kommunens säkerhetssamordnare.

Ett 20-tal personer har mött upp för att ta en promenad runt järnvägen. Det är mest kommunfolk, plus några nattvandrare och flera politiker som sitter i kommunens trygghets- och säkerhetsutskott. Dessutom polisinspektören Robert Friman.

Artikelbild

| Tre nattvandrare från Skänninge deltog. De patrullerar även i Mjölby ibland.

I samlad tropp tar de sig via Magasinsgatan, cykel- och gångtunneln vid Kungsporten och bort mot Resecentrum.

– Det finns inte så många nattöppna lokaler i Mjölby. I och omkring Resecentrum samlas en del ungdomar och andra. Det kan upplevas som otryggt, menar Roger Max.

Han uppmanar allmänheten att anmäla, brott ska förstås anmälas till polisen, medan andra otrygga saker kan anmälas på kommunens hemsida. Nu är den digitala dialogen är igång. Chatt följer om någon vecka på liknande sätt som genomförts i Skänninge och Mantorp.

– Ett 70-tal synpunkter kom fram under dialogen i Mantorp, ännu fler var inne på chatten, säger Roger Max.

Artikelbild

| Gatuingenjör Mats Rydell och polisen Robert Friman konstaterar att det är bra med gatuljus vid övergångstället på Kungsvägen.

Synpunkterna som kommer in kommer att tas med i den fördjupade översiktsplanen som är på gång.