Majoritetens budgetförslag innehåller satsningar på räddningstjänst och byggnadsavdelningen, verksamheter som även oppositionen värnar om.

Moderaterna och Liberalerna har lagt var sitt budgetförslag i år. Anledningen är att det är valår och partierna väljer att profilera sina respektive hjärtefrågor.

Liberalerna sticker ut mest när det gäller driftramarna för nästa år, där man vill göra en stor satsning på grundskolans låg- och mellanstadium.

– Vi vill påbörja en lösning av kommunens viktigaste problem, de låga resultaten i skolan, säger Curt Karlsson, gruppledare för Liberalerna.

Merparten av de satsade 12 miljonerna är ett tvålärarsystem i åk 1–6 för att elever med behov ska få extra stöd utan att det går ut över de elever som har det lättare.

– Det pratas mycket om att man måste börja tidigare för att höja skolresultaten. Vi vill göra något konkret åt det, inte bara prata, säger Curt Karlsson.

Andra delar av satsningen läggs på elevhälsa och specialpedagogik och mer personal i förskolan. Även kulturskolan tilldelas extra pengar i L-förslaget för att kunna bredda sin verksamhet till underrepresenterade grupper.

På grund av denna satsning föreslår Liberalerna ett generellt effektiviseringsbeting på nämnderna. Detta har man gemensamt med Moderaternas och Sverigedemokraternas budgetförslag.

M och SD, vars budgetförslag liknar varandra, prioriterar en budget i balans och når upp till det tidigare beslutade finansiella resultatmålet på två procent, vilket motsvarar 32 miljoner kronor för 2019.

– Vi vill ha ordning och reda i kommunens ekonomi. Resultatmål och effektiviseringskrav uppnås i vårt förslag men det förutsätter att nämnderna håller sina ramar, säger Annette Ohlsson (M).

Moderaterna vill satsa extra på arbetskläder i förskolan och till fortsatt digitalisering i omsorgen.

Majoriteten lägger pengar på elevhälsa, arbetsmarknadsåtgärder och fler unga i omsorgen. Aktivitetscentret Zenit får medel till en fortsättning.

När det gäller investeringsbudgeten så domineras den av skol- och förskoleutbyggnad (se artikel här intill). Kommunen planerar också ett vårdboende för äldre. Oppositionen har inte med det i sina förslag till investeringsbudget eftersom man vill att kommunen låter externa aktörer bygga – och gärna också driva det.

Majoriteten satsar på upprustning av ishallen och en ny skejtanläggning i Mantorp. Liberalerna går ett steg längre och dammar av en fråga från 90-talet.

– Mantorp har växt så mycket, och främst med barnfamiljer, att vi vill att idén om ett friluftsbad tas upp igen, säger Curt Karlsson (L).

Skejthallen i Mantorp ska bort i samband med att området Fall söder om järnvägen exploateras. Liberalerna säger sig ha haft kontakt med ungdomar på orten och tycker inte att den förlusten ska ersättas med en ny hall.

– Vi föreslår en aktivitetspark där även en rad andra fysiska aktiviteter kan utövas, säger Curt Karlsson.

Moderaterna vill satsa på bredbandsutbyggnad på landsbygden. SD ser förskoleutbyggnaden som en prioriterad fråga.

Även Vänstern kommer att lägga ett budgetförslag där man bland annat vill satsa på fri kollektivtrafik. Men V meddelar att man kommer att stödja majoritetens förslag.

De fem budgetförslagen kommer upp till behandling på fullmäktiges junimöte. Slutligt beslut om nästa års ramar tas i höst.