I höstas beslutade politikerna att inte bygga någon femte skola i Mjölby. De gamla skolorna byggs ut i stället: Lagmansskolan för 46 miljoner kronor, Egebyskolan för 100 och Blåklint för 134 miljoner.

Och än mer blir det om man räknar in skolbehoven i Skänninge och Mantorp, där utbyggnad redan är på gång.

– Redan i dag har vi svårigheter att inrymma alla elever, säger Thomas Kinell som ansvarar för lokalfrågor på utbildningsförvaltningen. Både i Mantorp och på Lagmansskolan har vi paviljonger som måste ersättas så småningom.

Artikelbild

| – När Blåklintskolans och Egebys klasser flyttas så flyttas också arbetsplatser, säger Karl-Johan Sjödin. En styrgrupp ska se över organisationen.

För ett år sedan tvivlade statistikerna på att Mjölbypolitikernas vision att vara 30 000 invånare år 2025 skulle kunna infrias. Prognosen från företaget Statisticon i Uppsala sa att det skulle finnas 28 371 Mjölbybor år 2025.

Nu kommer företagets nya prognos. Den säger att Mjölbyborna är 29 826 år 2025.

År 2026 har 30 000-invånarstrecket passerats och år 2031 bor 31 180 personer i Mjölby kommun.

Men än så länge utgår skolplanerarna från de beslut som togs i kommunstyrelsen i höstas.

Artikelbild

| - Redan i dag är det svårt att få plats med alla elever och i framtiden blir de ännu fler, säger Thomas Kinell.

– Utbyggnaden av Bjälbotullskolan blir klar i sommar och i Mantorp bli Vifolkaskolan klar i december, säger Thomas Kinell. Upphandlingen för Lagmansskolans första etapp var vi tvungna att avbryta för att den blev för dyr, men projekteringen pågår för att ta hela utbyggnaden på en gång. Egebyskolans utbyggnad har vi börjat utreda.

I dag har Mjölby tätort sex-sju paralleller av varje årskurs. Den nya planen är att det ska finnas åtta paralleller i varenda årskurs, från förskoleklass till niondeklass.

– Det behöver bli totalt 80 klasser i stället för dagens 64, säger Karl-Johan Sjödin som är verksamhetschef för grundskolan.

Det är inte bara lokalerna som måste utökas och anpassas och planeras om. Även personalen kommer att påverkas av omorganisationerna, såväl lärare som elevhälsa och ledningsorganisation.

– Blåklintskolans f-3-klasser flyttar till Egeby, säger Karl-Johan Sjödin, kvar på Blåklint blir bara årkurs 4-9. Det betyder att arbetsplatser flyttas. Vi har just satt ihop en pedagogisk styrgrupp med skolledning och personalrepresentanter för att se hur vi ska kunna bygga en ny organisation med helt nya förutsättningar.

Egebyskolan byggs ut rejält. Dagens två paralller blir fem, och bara för f-3-elever. Det är ingen brist på tomtmark, men trafiksituationen vid skolan måste utredas.

Också Vasaskolan får f-3-elever, men ingen ny utbyggnad för sina tre paraleller. Lagmansskolan får fyra paralleller för årskurs 4-9, precis som på Blåklintskolan.

Till allt detta kommer de nya förskolorna. En planeras på Sjunningsfält vid Vattugatan i östra stadsdelen, färdig i augusti-september nästa år. I Mantorp byggs en förskola i Fall 1:1, söder om järnvägen, och den kan vara i drift under 2020. På Sörbyområdet finns en tomt avsatt för en förskola, men allt det här räcker ändå inte riktigt.

– Det finns behov av ytterligare en förskola i tätorten, eller två om vi lämnar de tillfälliga lösningarna och satsar på permanenta lokaler, förklarar Thomas Kinell.

Så är nuläget.

– Vi utgår från de tagna besluten, säger Karl-Johan Sjödin, men vi är medvetna om nya prognoser och möjligen ett tänkbart förändrat läge.

– Vi jobbar i rask takt, säger Thomas Kinell, men vi kan inte springa så fort att det inte blir hållbart.