Det finns inte många ljuspunkter, förutom namnet, i det här ärendet. För sex år sedan startade bygget av de nio radhusen ett stenkast fån Mjölby centrum. Men det blev inga hus. Företaget gick i konkurs och mäklaren Per Boquist i Norrköping köpte tomten av Kronofogden för 1,9 miljoner.

Det var för två år sedan. Avsikten var att komma igång med bygget. Men det fem år gamla bygglovet löpte ut. Kommunens begäran om att städa tomten, som är full med bråte och uppstickande byggdelar, hörsammades inte. Det har sett ut precis likadant sedan sommaren 2010.

Så i somras kom Per Boquist in med en ny bygglovsansökan, i princip en kopia av den fem år gamla. Byggnads- och räddningsnämnden beviljade ansökan under förutsättning att fastighetsägaren snyggar upp på tomten, stängslar in arbetsplatsen och tar bort bygg­material och maskiner som inte avses att användas. Ägaren fick till 1 november på sig.

Varför har det inte hänt något?

– Vi har helt enkelt inte kommit så långt. Det är ingen brådska, svarar Per Boquist som förklarar att han drabbats av sjukdom och haft annat att tänka på.

Enligt Mjölby kommun har man fått ett erbjudande om att köpa tillbaka tomten. I befintligt skick.

– Men det är inte aktuellt, säger Hanna Hammarlund, exploateringsingenjör på kommunen.

Hon menar att kommunen gärna vill köpa fastigheten, men att priset på över 5 miljoner är för högt.

– Om vi skulle köpa tomten måste vi återställa den. Vi kan inte sälja vidare tomten och ta ansvar för att betongplattorna är okej att bygga på, säger Hanna Hammarlund.

Att bila bort byggresterna och återställa marken har beräknats kosta 600 000 kronor.

Per Boquist själv förnekar att han erbjudit kommunen att köpa.

– Det var de som hörde av sig till mig förra sommaren med en förfrågan om att köpa marken. Vi har jobbat med en annan mäklare och det kommer troligen att bli en byggnation. Bygglov finns, men vi har ännu inte begärt startbesked, säger Per Boquist.

Men han menar att till rätt pris är fastigheten till salu.

– Vill någon köpa så är det inget problem.

Bygglovet gäller nio stycken en och enhalvplans radhus längs med Kungsvägen och med en garagelänga i norra kanten av tomten.