”Jag ber er se över vår situation, vi behöver hjälp!” skriver en anställd till Arbetsmiljöverket.

– Det är så sjukt hur vår arbetssituation ser ut. De vill inte att det här ska komma ut men det måste ut. Jag har aldrig varit med om något liknande, säger en anställd med mångårig erfarenhet som vi talat med.

Fackliga representanter för Vision och Akademikerförbundet/SSR är involverade. Skyddsombud Göran Lidemalm, förtroendevald i Vision, har lämnat en skriftlig begäran om handlingsplan för hur arbetsgivaren ska åtgärda arbetsmiljön inom avdelningen för arbete och välfärd.

– Jag ser allvarligt på läget utifrån min roll och det jag fått till mig från medlemmar, säger Göran Lidemalm.

Facket har framfört önskemål om extern hjälp för att åtgärda brister.

– Det här är så pass infekterat, säger Göran Lidemalm.

Anställda säger att fyra anmälningar har lämnats in till Arbetsmiljöverket. Vi har tagit del av en och av en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen.

Enligt anställda kan den som yttrar kritik på arbetsplatsen få problem eftersom kritiken rapporteras vidare till chefer och man ses som illojal. Ansökan om ledighet betraktas som okollegialt då arbetsbelastningen är hög. ”Vissa kommer till jobbet halvt sjuka eller vabbar några timmar och springer till jobbet. Vi har lyft frågan men aldrig fått gehör” skriver en person till Arbetsmiljöverket.

Anställda säger att personer som sjukskrivit sig fått sjukskrivningen ifrågasatt och att personal behövt vädja flera gånger för att få komma i kontakt med företagshälsovård.

Under våren såg en anhörig det som nödvändigt att kontakta en av socialförvaltningens chefer och ifrågasätta vad som sker inom avdelningen. Efter det kallades personal till möte. Anställda säger att mötet fick dem att känna sig illa till mods. De upplevde att ansvaret för arbetsmiljön lades på personalen.

– Jag har aldrig jobbat i en så bra arbetsgrupp. Det är ledarskapet som brister, säger en annan anställd, som nu sagt upp sig.

– Jag mådde dåligt och var tvungen att lämna mötet, säger en anställd.

Anställda uppger att de försökt lyfta frågan om bristande psykosocial arbetsmiljö men utan respons. Fackliga företrädare har efterfrågat en arbetsmiljöenkät. Enkäten är nu genomförd med anonyma svar och ska användas i åtgärdsarbetet.