– Vi ser allvarligt på att anställda har brustit i gällande rutiner, säger Caroline Strand, verksamhetschef för äldreomsorgen i Mjölby kommun.

I slutet av maj fick en enhetschef på ett äldreboende i kommunen information från anställda om att kollegor lagt sig för att sova på arbetstid, vilket är förbjudet. En utredning startades och då avslöjade larmloggar att golvlarm hos gamla på vårdboendet i vissa fall inte satts igång inför nätter.

Golvlarm är en patientsäkerhetsåtgärd för att personal snabbt ska kunna ingripa om en vårdtagare exempelvis faller, beskriver verksamhetschef Caroline Strand. Beslut om golvlarm fattas av legitimerad arbetsterapeut och medarbetare måste följa besluten.

– I vissa fall kan man stänga av ett golvlarm och istället göra täta tillsyner hos vårdtagaren. Då ska det vara förankrat med legitimerad personal och dokumenterat. I det här fallet finns ingen sådan dokumentation, säger Caroline Strand.

Mjölby kommun har nu beslutat att anmäla sig själv till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eftersom det fanns risk att vårdtagare allvarligt kunde ha skadats av personalens beteende.

Ska man oroa sig om man är vårdtagare i äldreomsorgen i Mjölby?

– Nej, jag tycker inte det. Vi har en väl fungerande vård. Ibland uppstår brister och då tar vi tag i dem, säger Caroline Strand.

Hur har ni agerat i det här fallet?

– Olika arbetsrättsliga åtgärder är vidtagna. Tre medarbetare jobbar inte kvar, säger Caroline Strand.